AKTSİleri Fiziko Kimya

İleri Fiziko Kimya (CEAC505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Fiziko Kimya CEAC505 Seçmeli Dersler 3 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Alan Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Seha Tirkeş
Course Assistants
Dersin Amacı Gazların, sıvıların ve karışımların termodinamiğinin anlaşılması ve ileri seviyede problem çözümleri.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdeal ve gerçek gazlar ile ilgili hesaplamalar yapmak
  • Termodinamiğin kurallarına öğrenmek ve uygulayabilmek
  • İdeal ve gerçek çözeltilerin termodinamik özelliklerini tanımlayabilmek
  • Maddelerin hallerini tanımlamak, hal geçişlerini tanımlamak, ve faz diyagramlarını çizebilmek.
  • Saf maddelerin faz diyagramlarını tartışmak
  • Karışımların fiziksel özelliklerinin tanımlanmasında bir maddenin kimyasal potansiyelinin nasıl kullanıldığını anlamak.
  • Karışımların ısıtma, soğutma, ya da bileşenlerinin değiştiği durumlardaki fiziksel değişimin sistematik olarak tartışılması.
Dersin İçeriği Gazların özellikleri: ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gazların Özellikleri: İdeal Gazlar 3-13
2 Gerçek Gazlar 14-21
3 Problem Çözümü
4 Birinci Kanun : Temel Bilgiler 28-48
5 Termokimya 49-56
6 Hal Fonksiyonları ve Tam Diferansiyel 57-63
7 İkinci Kanun: Spontane değişimlerin yönü 77-93
8 Sistemlere yoğunlaşma 94-100
9 ARA SINAV
10 Birinci ve İkinci Kanunların Birleştirilmesi 102-105
11 Basit Karışımlar: Karışıların termodinamik tanımı 136-147
12 Çözeltilerin özellikleri 148-156
13 ARA SINAV
14 Aktiviteler 158-163
15 Problem Çözümü
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Atkins, P., De Paula, J., "Atkins’ Physical Chemistry", Oxford, 8th Edition, (2006).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 79