AKTSMoleküler Farmakoloji ve Toksikoloji

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji CEAC511 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. S. Belgin İşgör
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin temel amacı, biliçli ya da biliçsiz olarak özellikle de ticari amaçlı kullanılan doğal ya da sentetik kimyasalların oluşturduğu çevresel riskleri ve sonuçları hakkında farkındalığı artırmaktır. Ayrıca temel farmakoloji ve toksikoloji kavram ve mekanizmaları ile vücutta toksik maddelerin davranımları hakkında temel konuları sunuyor.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karbonhidrat, yağ ve protein gibi biyomoleküller hakkında genel bilgilerin hatırlatılması
  • Metabolizmanın önemini kavramak ve anabolik ve katabolik reaksiyonların tartışılması
  • Karbonhidrat metabolizmasını kavramak: Glikoliz ve glikolzde rol alan enzimler ve düzenlenmesi.
  • TCA döngüsünde ki reaksiyonlar ve düzenlenmesi.
  • Elektron taşıma zinciri ve oksidatif fosforillenme ve ATP jenerasyonu.
  • Lipid metabolizması, reaksiyon basamaklar ve metabolizma da rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
  • Protein metabolizması, reaksiyon basamaklar ve metabolizma da rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
  • Glukoneogenez, reaksiyon basamaklar ve bu yolda rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
Dersin İçeriği Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi, bulgular ışığında kullanıl

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi Ders notları
2 Toksikolojinin temelleri Ders notları
3 Kitlesel Zehirlenmeler Ders notları
4 Dünya Üzerinde kaydedilmiş kitle zehirlenmeleri ve örnek sunumları Ders notları
5 Toksisite testleri Ders notları
6 Doz-cevap ilişkisi ve ornek uygulamalar Ders notları
7 Toksik maddelerin doz ve alım yolları Ders notları
8 Toksik cevabı etkileyen faktörler: eğilim Ders notları
9 Toksik cevabı etkileyen faktörler: metabolizma Ders notları
10 ARA SINAV
11 İlaç ve ksenobiyotikler için metabolik yollar Ders notları
12 Toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler Ders notları
13 Gerçek yaşam örnekleri-1 makale sunumu
14 Gerçek yaşam örnekleri-2 makale sunumu
15 Gerçek yaşam örnekleri-3 makale sunumu
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gerekli dokümanlar ders esnasında verilecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum 1 20
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 10 4 40
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Sunum/Seminer Hazırlama 2 8 16
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 71