AKTSFonksiyonel ve Akıllı Malzemeler

Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler (CEAC551) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler CEAC551 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders akıllı moleküllerin sentezi, temelleri ve cihaz uygulamalarını anlatır. Dersin ana amacı akıllı malzemelerin sentezi ve akıllı cihaz uygulamaları arasındaki boşluğa bir köprü kurmaktır. Ayrıca, ders akıllı moleküller ve fonksiyonel yapılar üzerine kurulu çak farklı akıllı cihazı (Shottky bariyer diyotları, alan-etki transistörleri, piller, superkapasitörler, ışık saçan diyotlar, fotovoltaik piller, sensörler, aktüatörler vesaire) anlatır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akıllı malzemeler için temel kavramları verir.
  • Fonksiyonel ve akıllı malzemelerin çeşitleri için genel bir bakış sunar.
  • Akıllı malzemelerin davranımlarının ilkelerini anlatır.
  • Akıllı cihazlar için özel üretim tekniklerini tartışır.
  • Akıllı malzemelerin tasarımı, analizi, üretimi ve uygulamalarını geliştirir.
  • Okuma ve yazma ve sunum becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Elektron ve enerji transferinin temel ilkeleri, teller ve ilgili sistemler, anahtarlanan elektron ve enerji transfer işlemleri, ışık-hasat antenleri, hafızalar, mantık kapıları, iletken polimerler, uyarılara-duyarlı polimerler, fulleren c60 ve karbon nanotüpler, algılayıcılar, aktüatörler, nanomekanik cihazlar, elektronik ve fotonik cihazlar, Shott

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Kavramlar 1-18 (1) 1-37 (2)
2 Elektron ve Enerji Transferinin Temel İlkeleri Teller ve İlgili Sistemler 21-32 (1) 33-63 (1)
3 Anahtarlanan Elektron- ve Enerji Transfer İşlemleri 64-95 (1)
4 Işık Hasat Antenleri 96-131 (1)
5 Hafızalar ve İlgili Sistemler 175-199 (1)
6 Hafızalar ve İlgili Sistemler 200-234 (1)
7 Mantık Kapıları 235-266 (1)
8 ARA SINAV
9 İletken Polimerler 41-80 (2)
10 Uyarılara-duyralı Polimerler 81-116 (2)
11 Fulleren C60 ve Karbon Nanotüpler 134-200 (2)
12 Algılayıcılar ve Algılayıcı Diziler 405-425 (2)
13 Elektronik ve Fotonik Cihazlara Genel Bir Bakış 321-404 (2)
14 Aktüatörler ve Nanomekanik Cihazlar 461-490 (2)
15 Öğrenci Sözlü Sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V. Balzani, A. Credi, M. Venturi, Molecular Devices and Machines-A Journey into the Nano World, Wiley-VCH, 2003.
2. L. Dai, Intelligent Macromolecules for Smart Devices: From Materials Synthesis to Device Applications, Springer, 2004.
Diğer Kaynaklar 3. J. Singh, Smart Electronic Materials: Fundamentals and Applications, Cambridge University Press, 2005.
4. M. Addington, D. L. Schodek, Smart Materials and Technologies, Elsevier (2005)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 16 16
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125