AKTSOptoelektronik Malzemeler ve Cihazlar

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC555) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar CEAC555 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders pratik organic optoelektronik cihazların davranımlarını belirleyen organik moleküllerin ve polimerlerin optik ve elektronik işlemlerini anlatır. Ayrıca bu ders malzemeleri, üretim aşamalarını ve aktif organik cihaz uygulamalarını tanımlar: organic fotovoltaik hücreler, ışık saçan diyotlar, akıllı camlar, alan etki transistörleri, hafıza cihazları, ve doğrusal olmayan optik cihazlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Optik ilkelerinin ve elektronik cihazların temellerini ve anlaşılmasını sağlar.
  • Organik elektronikler ve fotonik malzemelerin temel anlayışını sağlar.
  • Organik elektronikler için özel üretim tekniklerini tartışır.
  • Organik/polimerik elektronik ve fotonik malzemeler ve cihazlar üzerine araştırma ve gelişmedeki hızlı büyüme için genel bir bakış sunar.
  • Okuma ve yazma ve sunum becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Elektronik ve optoelektronikler için organik malzemeler, iletken ve yarı iletken polimerler, organik alan-etki transistörleri, malzemelerde elektron taşınımı, p- ve n-tipi polimerler, organik küçük moleküller, organik ışık saçan diyotlar (LEDler), ışık saçım mekanizması, malzemelerde elektron ve boşluk taşınımı, ışıyan malzemeler, organik elektroni

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektronik ve Optoelektronikler için Organik Malzemeler 1-24
2 Elektronik ve Optoelektronikler için Organik Malzemeler 24-46
3 Elektronik ve Optoelektronikler için Organik Küçük Moleküllerin Ana Sınıfları 129-172
4 Konjüge Polimerlerin Ana Sınıfları ve Sentez Stratejileri 173-210
5 Düşük Enerji Aralıklı, İletken ve Şeffaf Polimerler, Optoelektronik Cihazlar için Konjüge Polimerler, Fulleren C60, ve Karbon Nanotüpler 211-236, 237-262
6 ARA SINAV
7 Organik Alan-Etki Transistörleri için Moleküler Yarı-iletkenler 287-318
8 Polimerik Alan-Etki Transistörleri 319-350
9 Organik Moleküler Polimerik Işık Saçan Malzemeler ve Cihazlar 351-372
10 Polimerik Işık Saçan Malzemeler ve Cihazlar 373-400
11 Organik Fotovoltaik Malzemeler ve Cihazlar 401-407
12 Polimerik Fotovoltaik Malzemeler ve Cihazlar 407-420
13 Organik Elektrokromik Malzemeler ve Cihazlar Organik Hafıza Cihazları 713-732 701-712
14 Doğrusal Olmayan Optik Malzemeler ve Cihazlar 420-572
15 Student Oral Presentations
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. H. Klauk (Ed.), Organic Electronics, Materials, Manufacturing and Applications, Wiley-VCH, 2006.
2. S.-S. Sun, L.R. Dalton (Eds.), Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices, CRC Press, 2008.
Diğer Kaynaklar 3. K. Müllen, U. Scherf (Eds.), Organic Light Emitting Devices, Wiley-VCH, 2006.
4. T. Blythe, D. Bloor, Electrical Properties of Polymers, Cambridge University Press, 2005.
5. . S.-S. Sun, N.S. Sariciftci, Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials and Devices, CRC Press, 2005.
6. C. Brabec, V. Dyakonov, J. Parisi, N. S. Sariciftci, Organic Photovoltaics: Concepts and Realization, Springer, 2003.
7. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, John Wiley and Sons, 2005.
8. M.J. Madou, Fundamentals of Microfabrication: The Science of Miniaturization, CRC Press, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125