AKTSPetrol Rafineri Mühendisliği

Petrol Rafineri Mühendisliği (CEAC577) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Petrol Rafineri Mühendisliği CEAC577 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Bölüm öğretim üyeleri
Course Assistants
Dersin Amacı Sentez gazı, olefinler, aromatikler ve türevleri (endüstriyel poliolefinler ve poliesterler dahil) için mevcut ve gelişen innovatif üretim teknolojilerini tanıtarak öğrencileri petrokimyasal proseslere aşina etmek. Temel kimya mühendisliği bilgilerini, buhar reforming, buhar kraking ve katalitik reforming gibi endüstriyel proseslere uygulamak. Derste, TÜPRAŞ ve PETKİM Petrokimya A.Ş. operasyonları yanında Ortadoğu bölgesindeki mega-ölçekli uygulamalara detaylı referanslar yapmak. Öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak, dersin ağırlığı petrokimyasal proseslerin (downstream dahil) (I)detaylı kimyasına ve teknolojisine ya da (ii) mühendislik ve tasarımına (teknoloji seçimi ve ekonomik değerlndirme dahil) verilebilir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Petrol kimyası ve karakterizasyonun temellerini açıklamak
 • Fraksiyonel damıtmanın temellerini açıklamak: Atmosferik ve vakum distilasyonları
 • Pumparound ve yan çekişlerle rafineride eneji entegrasyonun açıklamak
 • Temel katalitik olmayan ve katalitik dönüşüm proseslerine gereksinimi açıklamak: Heterojen katalizin temelleri
 • Rafineride şarjlar ve ürünler ve ürün verimliliğinin tahmin teknikleri
 • Etan ve naftanın buhar krakinginin termodinamiğinin açıklanması: Olefin fabrikasındaki soğuk ve sıcak bölgeler
 • Katalitik reformingin prensiplerini öğretmek: İki-siteli kataliz
 • Aromatiklerin üretiminin, dönüşümünün ve ayırılmasının prensiplerini öğretmek
 • Downstream proseslerindeki gelişmeleri öğretmek
 • Proses simülatörlerinin (ASPEN Hysis gibi) rafineri ve petrokimya tesislerinde kullanımını öğretmek
Dersin İçeriği Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler (metanolden olefinler (mto), kısmi oksidasyon , dehidrojenasyon, metatez gibi), katalitik reforming and aromatikler (btx) üretimi, c8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, küçü

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Petrol Rafinerisine ve Petrokimya Endüstrilerine Giriş Ders Notları
2 Buhar Kraking ve Olefinler Üretimi Ders Notları
3 Buhar Kraking ve Olefinler Üretimi Ders Notları
4 Katalitik Reforming ve Aromatikler (BTX) Üretimi Ders Notları
5 Katalitik Reforming ve Aromatikler (BTX) Üretimi Ders Notları
6 ARASINAV
7 C8 aromatikler -Ayırma -İzomerizm -Hidrodealkilasyon ve disproporsinasyon Piroliz gazolinden elde edilen aromatikler ve diğer kaynaklar Düşük alkanlardan elde edilen aromatikler (Z-forming) Ders notları
8 C8 aromatikler -Ayırma -İzomerizm -Hidrodealkilasyon ve disproporsinasyon Piroliz gazolinden elde edilen aromatikler ve diğer kaynaklar Düşük alkanlardan elde edilen aromatikler (Z-forming) Ders notları
9 Buhar oluşumu ve ilgili işlemler Ders Notları
10 Buhar oluşumu ve ilgili işlemler Ders Notları
11 Etilen Türevleri Propilen Türevleri C4 olefinler türevleri Ders Notları
12 Etilen Türevleri Propilen Türevleri C4 olefinler türevleri Ders Notları
13 PROJE SUNUMU-1
14 Benzen türevleri Tolüen türevleri Ders Notları
15 PROJE SUNUMU-2
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A.Chauvel and Gilles Lefebvre, Petrochemical Processes: Technical and Economic Characteristics, Vol.1: Synthesis Gas Derivatives and Major Hydrocarbons; Vol.2: Major Oxygenated, Chlorinated and Nitrated Derivatives, IFP Publications, Gulf Publishing C
2. Peter Wiseman, Petrochemicals, UMIST Series in Science and technology, John Wiley & Sons (1986).
Diğer Kaynaklar 3. The Chemistry of Methane, Ethylene,Propylene, C4 Olefins,Benzene, Toluene Xylenes, Workshop Notes, CHEM SYSTEMS (1999).
4. Bilsen Beşergil, Hampetrolden Petrokimyasallara: El Kitabı, Tükelmat A.Ş.,İzmir (2007).
5. James H. Gary, Glenn E.Handwerk & Mark J.Kaiser, Petroleum Refining: Technology and Economics, Fifth Edn., CRC Press (2007).
6. T.Alsahaf and M.Fahim, Fundamentals of Petroleum Refining, Elsevier (2010)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 16 16
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 125