AKTSProtein Biyokimyası ve Proteomik

Protein Biyokimyası ve Proteomik (CEAC515) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Protein Biyokimyası ve Proteomik CEAC515 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. S.Belgin İşgör
Course Assistants
Dersin Amacı Hücresel bileşenlerin ve biyokimyasal reaksiyonların bütünleşmesini tanımlamak ve proteomik araçları kullanarak protein düzeylerini, lokalizasyonu ve fonksiyonu araştırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Protein yapısı ve görevleri hakkında kısa açıklama
  • Protein tayin yöntemleri ve uygulama alanları hakkında bilgi vermek
  • Protein izolasyon, saflaştırma ve konsantrasyon hesaplama metodlarını tanıtmak
  • Blotlama teknikleri ve boyama metodları hakkında bilgi vermek
  • Proteomik temellerini tanıtmak
  • Protein analizleri için kütle spektrometresi
  • 2D elektroforez yöntem ve uygulama amaçları
  • Protein ve peptid dizilim metodları
Dersin İçeriği Amino asitler ve protein yapısı, protein tayini, BCA yöntemi, Bradford Yöntemi, Lowry yöntemi, protein konsantrasyon hesaplanması, elektroforez, SDS jel, jel boyaması, protein konsantrasyonu ve çöktürme teknikleri, blot teknikleri ve protein boyamaları, immün boyama, proteomik temelleri, 'D elektroforez, peptid ve proteinler için kütle spectroskop

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Amino asitler ve protein yapısı
2 Protein saflaştırma yöntemleri
3 Protein tayin yöntemleri;Bradford yöntemi, Biüret Yöntemi
4 Protein tayin yöntemleri; Lowry yöntemi, BCA yöntemi
5 Elektroforez, SDS jel, jel boyaması.
6 ARASINAV I
7 Blotlama teknikleri ve blotlamada protein boyamaları
8 İmmun boyama yöntemleri
9 Jel ve blotların otoradyografisi
10 Ligand bağlanması, radyoaktif ligand işaretlemesi
11 ARA SINAV II
12 Proteomik temelleri ve Proteomik uygulama amaçları
13 Peptid ve proteinler için kütle spektrometresi
14 Kütle spektrometre çalışma prensipleri ve uygulama alanları
15 Mikrosekanslama, Edman Degredasyonu, karboksigrup analizi, peptid sekanslaması
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve literatür kavrama. X
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif üretme. X
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde bilimsel yayın yayınlama becerisi. X
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme becerisi. X
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 10 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 78