AKTS - Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi I

Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi I (NUT305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hastalıklarda Beslenme ve Diyet Tedavisi I NUT305 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, tıbbi beslenme tedavileri , enteral-parenteral beslenme yöntemlerini öğretmak, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulama yapmak, ve uygulamasını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yetişkin bireylerde akut ve kronik hastalıkların etiyolojisi, bulguları ve komplikasyonlarının beslenme ile etkileşimini yorumlar
  • Akut ve kronik hastalıkların tıbbı beslenme tedavi yöntemlerini öğrenir.
  • Akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini öğrenir.
  • Akut ve kronik hastalığı olan bireylerde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi programını geliştirme, uygulama ve izleme becerisi kazanır.
  • Hastaların beslenme durumunu değerlendirme ve beslenme konusunda eğitim verme becerisi kazanır
Dersin İçeriği Şişmanlık, zayıflık, anorexia nervoza, blumia nervoza, diabetes mellitus, hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, posa ve sağlıkla etkileşimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğün Planlama Yöntemlerine Genel Bakış Konunun kaynaktan okunmasi
2 Şişmanlıkta Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulamaları (TBT) Konunun kaynaktan okunmasi
3 Şişmanlıkta Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulamaları(TBT) Konunun kaynaktan okunmasi
4 Şişmanlık, Zayıflık, A.Nervoza,B. Nervoza da TBT Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
5 Diabetes Mellitus’ ta TBT Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
6 Diabetes Mellitus’ ta TBT Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
7 Diabetes Mellitus-Fonk. Reak.Hipoglisemi, MetabolikSendrom’ da TBT uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
8 1. Ara Sınav Konunun kaynaktan okunmasi
9 Kalp-Damar Hastalıklarında TBT Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
10 Kalp-Damar Hastalıkları, Hipertansiyon TBT Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
11 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında TBT Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
12 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında TBT Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
13 2. Ara Sınav Konunun kaynaktan okunmasi
14 Enteral-Parenteral Beslenme Uygulamaları Konunun kaynaktan okunmasi
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunmasi
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunmasi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2011). Diyet El Kitabı (6.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
Diğer Kaynaklar 2. Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA, Am J ClinNutr vb.)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 12 2 24
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125