AKTS - Çocuk Hastalıklarında Beslenme

Çocuk Hastalıklarında Beslenme (NUT302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Hastalıklarında Beslenme NUT302 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çocukluk çağında görülen çeşitli akut ve kronik hastalıkları öğrenmek, çocuk hastalıklarında beslenmenin önemini kavramak, çocuk hastalıklarına ilişkin güncel diyet uygulamalarını öğrenmek ve araştırmaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bebek ve çocukluk çağında görülen akut ve kronik hastalıkları tanımlar
  • Bu hastalıklara sahip çocukların enerji ve besin ögesi gereksinimlerini belirler
  • Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan güncel diyet tedavilerini uygulamalı olarak tartışır
  • Bu hastalıkların diyet tedavisinde kullanılan özel ürünleri inceler ve araştırır
  • Bu hastalıklara ilişkin klinikte gördükleri canlı vakaları ele alır, hastalıkları ve beslenme durumları açısından inceler
Dersin İçeriği Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrisyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteral-parenteral beslenme, onkolojik hastlıklarda beslenme tedavileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Beslenmesinin Önemi Prematüre Bebeklerde Beslenme Tedavisi Konunun kaynaktan okunmasi
2 Akut Gastroenteritler ve Beslenme Tedavisi Konunun kaynaktan okunmasi
3 Malnütrisyon ve Beslenme Tedavisi Konunun kaynaktan okunmasi
4 Laktoz İntoleransı-Karbonhidrat Malabsorpsiyonları ve Beslenme Tedavisi Konunun kaynaktan okunmasi
5 Çölyak Hastalığı-Protein Malabsorpsiyonları ve Beslenme Tedavisi Konunun kaynaktan okunmasi
6 Kistik Fibrozis-Yağ Malabsorpsiyonlarında Beslenme Konunun kaynaktan okunmasi
7 Çocuklarda Enteral – Parenteral Beslenme Konunun kaynaktan okunmasi
8 Ara Sınav Konunun kaynaktan okunmasi
9 Çocukluk Çağı Obezitesi ve Yeme Davranışı Bozuklukları Tedavisi Konunun kaynaktan okunmasi
10 Tip 1 Diyabet ve Beslenme Konunun kaynaktan okunmasi
11 Phenylketonuria and other inborn errors of protein metabolism and nutrition therapy Konunun kaynaktan okunmasi
12 Karbonhidrat ve Yağ Metabolizması Bozuklukları ve Beslenme Tedavisi Konunun kaynaktan okunmasi
13 Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Konunun kaynaktan okunmasi
14 Onkolojik Hastalıklarda Beslenme Nörolojik Hastalıklar ve Beslenme Tedavileri Konunun kaynaktan okunmasi
15 Genel Değerlendirme, Tartışma Konunun kaynaktan okunmasi
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunmasi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, 2000.
Diğer Kaynaklar 2. Kliegman RM (ed). Nelson Pediatrinin Temelleri (Çev. Ed.: Ovalı F, Altındiş M). Nobel Tıp, 2008.
3. World Health Organization Publications. Infant and young child feeding. Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals, 2009. (online: http://www.who.int/nutrition/ publications/infantfeeding/9789241597494/en/index.html)
4. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi, 2007
5. Elmacıoğlu F. Anne ve Bebek Beslenmesi. Hatiboğlu Yayınevi, 2008.
6. Baysal A, Arslan P. Çocuk Yemekleri. Özgür Yayınevi, 2007.
7. Symonds ME, Ramsay MM. Maternal Fetal Nutrition During Pregnancy and Lactation. Cambrigde University Press, 2010. (Hacettepe Kütüphaneleri, E-book)
8. Thomas B. Manual of Dietetic Practice, Third Edition, 2001.
9. Katkı Pediatri Dergisi
10. Beslenme ve Diyet Dergisi
11. The American Journal of Clinical Nutrition? (http://www.ajcn.org/) dergisi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 124