AKTS - Beslenme İlkeleri II

Beslenme İlkeleri II (NUT102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beslenme İlkeleri II NUT102 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol
 • Araş. Gör. Bartu Eren Güneşliol
 • Araş. Gör. Gonca Yıldırım
 • Araş. Gör. Özlem Çetiner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Vitamin ve minerallerin yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, yaş ve cinsiyete göre günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisitelerini değerlendirmek, besinlerin vitamin-mineral içeriklerini değerlendirmek. Bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerini uygulamak ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini öğrenir
 • Vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini kavrar
 • Vitamin ve mineral içerikleri yönünden besinleri değerlendirir
 • Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarlarını öğrenir ve diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlar
 • Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini öğrenir
 • Menü planlamayı etkileyen etmenleri öğrenir ve menü planlama becerisini geliştirir
 • Besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemlerini öğrenir
 • Beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerini uygular
 • Besin ögelerinin günlük tüketim miktarlarını saptar ve önerilere göre karşılaştırma yapar, genel beslenme durumu, beslenme alışkanlıklarını değerlendirir, diyet örüntüsünü yorumlar
Dersin İçeriği Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması; besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan besin ögesi kayıpları, bazı temel ve geleneksel yemek tariflerinin beslenme ilkelerine uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Su ve elektrolitler (Sodyum, Potasyum, Klor) Laboratuvarda genel çalışma ilkeleri Konunun kaynaktan okunması
2 Kalsiyum, Magnezyum, Fosfor, Kükürt Süt ve süt ürünleri ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
3 Demir,Bakır,İyot,Flor Et, tavuk ve balık ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
4 Çinko, Mangan, Krom ve diğerleri Besinlerin mineral içeriklerine göre değerlendirilmesi I Konunun kaynaktan okunması
5 A ve D vitaminleri Besinlerin mineral içeriklerine göre değerlendirilmesi II Konunun kaynaktan okunması
6 1.Ara sınav Konunun kaynaktan okunması
7 E ve K vitaminleri Besinlerin yağda çözünür vitamin içeriklerine göre değerlendirilmesi Konunun kaynaktan okunması
8 Tiamin, Riboflavin, Niasin vitaminleri Besinlerin suda çözünür vitamin içeriklerine göre değerlendirilmesi Konunun kaynaktan okunması
9 B6 vitamini, B12 vitamini, Folik asit Kurubaklagiller ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
10 C vitamini ve pantotenik asit Sebze ve meyveler ile ilgili uygulamalar Uygulamaların enerji ve besin ögesi içeriklerinin hesaplanması Konunun kaynaktan okunması
11 Diğer suda çözünen vitaminler Menü planlama uygulamaları Konunun kaynaktan okunması
12 2.Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
13 Besin işleme yöntemlerine ilişkin uygulamalar Konunun kaynaktan okunması
14 Besin tüketim kayıtlarının sunumu Konunun kaynaktan okunması
15 Besin tüketim kayıtlarının sunumu Konunun kaynaktan okunması
16 Final Sınavı Konunu kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baysal, A. (2011) Beslenme (13.baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık
2. Mahan, L.K.,Escott-Stump, S., Raymond, J. (2011)
3. Krause'sFood&theNutritionCareProcess (13.baskı). Washington: Elseiver
Diğer Kaynaklar 4. Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi. (2004). T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
5. Szefer, P., Nriagu JO. (2007). Mineral Components in Foods, (Ed by), CRC Press.
6. Zempleni J., Rucker RB., McCormick DB., Suttie JW.(2007). Handbook of Vitamins,(Ed by), Fourth Edition, CRC Press.
7. Berdarier, CD. ,Dwyer JT., Heber D. (2013). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), Third Edition, CRC Press.
8. Wiseman G. (2002).Nutrition and Health (Ed by), First Edition, CRC Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 151