AKTS - Fonksiyonel Besinler

Fonksiyonel Besinler (NUT210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fonksiyonel Besinler NUT210 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Fonksiyonel besinler ile ilgili temel bilgi ve kavramların öğrenilmesi, fonksiyonel besinlerin sağlık üzerine etkilerinin tartışılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fonksiyonel besini tanımlar
  • Fonksiyonel besinleri biyoaktif besin bileşenlerine göre sınıflandırır
  • Fonksiyonel besin bileşenlerinin olası sağlık etkilerini bilir
  • Fonksiyonel besinlerin diyette yer almasına yönelik uygun öneri geliştirir
  • Fonksiyonel besinleri kapsayan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilir
  • Ulusal ve uluslararası pazarda bulunan fonksiyonel besinleri tanır, kullanım alanlarını bilir
Dersin İçeriği Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fonksiyonel Besin Kavramı, Fonksiyonel Besin Tanımı, Fonksiyonel Besinlerin Gelişim Süreci, Biyoaktif Bileşenlerine Göre Fonksiyonel Besinlerin Sınıflandırılması Konunun kaynaktan okunması
2 Probiyotikler ve Sağlık Konunun kaynaktan okunması
3 Prebiyotikler ve Sağlık Konunun kaynaktan okunması
4 Bitkisel steroller, stanoller ve sağlık Konunun kaynaktan okunması
5 Polifenoller ve Sağlık I, Fenolik asitler Konunun kaynaktan okunması
6 Polifenoller ve Sağlık II, Flavonoidler: Kateşinler, Antosiyanidinler Konunun kaynaktan okunması
7 Fitoöstrojenler ve Sağlık Konunun kaynaktan okunması
8 Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
9 Kükürtlü Bileşikler (Glukosinolatlar, Allisinler) ve Sağlık Konunun kaynaktan okunması
10 Karotenoidler ve Sağlık Konunun kaynaktan okunması
11 Yağ Asitleri (n-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri, Tekli Doymamış Yağ Asitleri, Konjuge Linoleik Asit) ve Sağlık Konunun kaynaktan okunması
12 Fonksiyonel Besinler: Pazar Araştırması Öğrenci Sunuları, Tartışma) Konunun kaynaktan okunması
13 Fonksiyonel Besinler İle İlişkili Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler Konunun kaynaktan okunması
14 Fonksiyonel Besinler: Diyetisyenin Sorumlulukları Konunun kaynaktan okunması
15 Rapor sunumu Konunun kaynaktan okunması
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. Wildman REC(ed), CRC Press, 2001.
2. Functional Foods Concept to Product. Gibson GR and Williams CM (ed), CRC Press, 2000.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125