AKTS - Gıda Katkı Maddeleri

Gıda Katkı Maddeleri (NUT212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gıda Katkı Maddeleri NUT212 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Gıda katkı maddelerinin tanımı ve genel özellikleri, gıda katkı maddelerinin sınıflandırılması, gıda sanayinde gıda katkı maddelerinin kullanım alanları, gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeler ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye ve Dünyada'ki gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklamak ve değerlendirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda katkı maddelerinin tanımlar
  • Gıda katkı maddelerinin işlevlerini ve kullanım amaçlarını öğrenir
  • Gıda katkı maddelerinin kullanım alanlarını öğrenir ve değerlendirir
  • Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmalarını öğrenir
  • Gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeleri yorumlar
  • Gıda katkı maddelerinin sağlık üzerine etkilerini değerlendirir
  • Türkiye ve dünyada gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenir
Dersin İçeriği Gıda katkı maddelerinin genel özellikleri ve sınıflandırılması, kullanım alanları ve gıda endüstrisinde kullanım amaçları ve yöntemleri, gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeler ve sağlık üzerine etkileri, Türkiye ve Dünyada gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda katkı maddelerine giriş: Tanımı, kullanım amaçları, kullanım alanları ve fonksiyonları Konunun kaynaktan okunması
2 Gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve toksikolojik değerlendirmeler Konunun kaynaktan okunması
3 Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmaları, Antioksidanlar Konunun kaynaktan okunması
4 Asitliği düzenleyiciler-Emülgatörler Konunun kaynaktan okunması
5 Makale değerlendirme (sunum) Konunun kaynaktan okunması
6 Renklendiriciler Konunun kaynaktan okunması
7 Koruyucular Konunun kaynaktan okunması
8 Tatlandırıcılar, tat ve koku maddeleri Konunun kaynaktan okunması
9 Stabilizatörler, kıvam arttırıcılar, jelleştiriciler ve suda çözünen gumlar Konunun kaynaktan okunması
10 Starter kültürler ve diğerleri ( şelat ajanları, topaklanma önleyiciler, kabartıcılar...) Konunun kaynaktan okunması
11 Ara Sınav Konunun kaynaktan okunması
12 Gıda Katkı Maddelerinin Sağlık Üzerine Etkileri(1) Konunun kaynaktan okunması
13 Gıda Katkı Maddelerinin Sağlık Üzerine Etkileri(2) Konunun kaynaktan okunması
14 Makale değerlendirme (sunum) Konunun kaynaktan okunması
15 Genel Tartışma Konunun kaynaktan okunması
16 Genel Sınav Konunun kaynaktan okunması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Anon.Codex Alimentarius Commission, www.codexalimentarius.net
2. Anon.Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türk Gıda Kodeksi http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kodeks/kodeks_liste.html
Ders Kitabı 3. Saldamlı İ, Uygun Ü. Gıda Katkı Maddeleri.Saldamlı İ (ed) Gıda Kimyası,Hacettepe Üniversitesi Yayınları,1998.
4. Branen AL., Davidson PM., Salminen S., Thorngate III JH. (2001). Food Additives (Edited by), Second Edition, CRC press.
5. Lu FC.,Kacew S. (2009) Lu?s Basic Toxicology , Fundamentals, Target Organs and Risk Assessment, (Edited by), Fifth Edition,CRC press.
6. Omaye ST. (2004). Food and Nutritional Toxicology (Edited by), CRC press.
7. Vries J. (1996) .Food Safety and Toxicity, ( Edited by), CRC press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir. X
2 Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir. X
3 Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir. X
4 Bireylerin besin tüketim durumlarını analiz edebilir, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık, kişisel özellikler ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme planları oluşturabilir ve onları bu yönde eğitebilir. X
5 Besinlerin içerdiği tüm ögeleri tanımlayıp bu ögelerin sağlık ve hastalıklarla ilişkilerini kurabilir ve bireylere besin seçiminde yardımcı olabilir. X
6 Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir. X
7 Ailesel ve kurumsal besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşabilecek besin kayıplarını en aza indirecek yöntemleri açıklayabilir. X
8 Özel beslenme gerektiren durumlarda kullanılabilecek diyet düzenlemeleri yapabilir. X
9 Beslenme politikalarını, gıda mevzuatını tartışabilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir. X
10 Bireylerin ve grupların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere eğitim programları düzenleyebilir ve eğitim için gerekli iletişim yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilir. X
11 Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 125