ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölümümüz iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılığın ekonomik, siyasal, kültürel, örgütsel ve sosyal yanlarına  odaklanır. Bu odaklanmayı öğrencileri devlet kurumlarında ve  özel sektörde kariyer yapmaya  hazırlamak için yapar.  Bu hazırlamadaki eğitim anlayışımız, öğrencilerimizin mesleklerinde başarıları ve ilerlemeleri için alandaki teori ve uygulamayı olası en iyi biçimde öğrenmeyi sunmak üzerine inşa edilmiştir.