ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölüm derslerinin tümünü başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 2.00 üzerinde olan öğrenciler programdan mezun olabilirler