ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR121 İletişime Giriş 3 4 4 3 2 - - - - 1 3 3 3 - 1 3 3 3 2 2 3 4 1 1
PR119 Sosyolojinin Temelleri 3 4 3 1 1 1 - - - - 4 1 1 - - - - - - - - - - -
PR123 Temel Araştırma ve Yazma 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1
HIST221 Uygarlık Tarihi - 4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) - 4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 Akademik İngilizce I - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ECON101 İktisada Giriş I - 4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR126 Toplum, Hukuk ve İletişim 2 4 2 3 3 3 2 4 4 1 1 3 1 - 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1
PR120 Sosyal Psikolojiye Giriş 1 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 2 2 3 2 - -
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - 4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 Akademik İngilizce II - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR122 Politika, Medya ve İletişim 3 3 4 2 4 5 5 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 4 3 1 2 3 1 1
PR124 İletişim Kuramları 4 4 3 1 4 3 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 - -
PR128 İletişim, Kültür ve Toplum 5 5 2 1 2 1 1 3 4 1 2 3 1 1 1 1 2 4 3 2 1 2 1 1

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR221 İletişim Araştırmalarında Tasarım 2 3 3 1 5 1 1 5 4 1 3 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 1 3
PR223 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik 4 4 3 3 4 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2
PR227 Medyada Ürün Üretim Süreçleri 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3
ENG201 Akademik İngilizce III - 4 4 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR222 İletişim Araştırmalarında Uygulama 2 3 3 1 5 1 1 5 4 1 3 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 - -
PR224 Bilgisayar Program Kullanımı 2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 3 4 5 1 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2
ENG202 Akademik İngilizce IV - 4 4 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR331 Uygulamalı Grafik Tasarımı I 3 3 4 5 3 1 1 2 2 1 2 2 5 3 4 5 3 3 2 2 - - - -
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I - 4 4 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
PR321 Meslek Etiği 3 5 3 2 1 3 2 2 4 1 4 4 2 2 1 - 1 1 2 1 2 1 1 1
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR326 Uygulamalı Grafik Tasarımı II 3 3 4 5 2 1 1 1 1 1 1 4 4 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR320 Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri 4 4 4 2 2 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 4 2 2 2 4 5 3 4 2
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR437 Medya ve Toplumsal Temsil 5 5 2 3 3 1 1 1 1 1 3 4 1 1 2 4 4 5 4 4 3 2 2 1
PR421 Reklam Tasarım ve Uygulamaları 1 1 5 5 4 1 1 1 1 1 4 3 3 4 1 2 4 3 2 2 2 3 1 2
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
TURK401 Türk Dili I - 4 - - - - - 3 - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR420 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar 4 5 3 2 4 1 2 3 3 1 3 1 2 5 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1
PR434 Yeni Medya Tartışmaları 4 5 5 4 5 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 5 4 2 3 3 4
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - 4 - - - - - 3 - - 5 - - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PR225 İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi 3 3 3 3 4 1 1 2 2 1 2 1 4 4 5 2 2 2 2 3 2 2 4 3
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II 3 2 3 1 1 2 2 2 3 1 4 3 1 4 3 2 1 3 2 1 3 4 2 1
PR230 Örgütsel İletişim 3 3 3 2 2 5 4 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2
PR231 Kişilerarası İletişim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR232 Dijital Fotoğrafçılık 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 3 4 1 2 5 2 2 2 2 2 1 2 2
PR233 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR235 Sanat Tarihi ve Anlayışarı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR323 Metin Yazarlığı 1 2 3 4 3 1 1 2 3 1 1 3 4 2 2 4 2 2 2 1 4 2 3 1
PR332 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar 4 3 2 2 3 1 1 3 4 1 3 3 3 3 1 1 2 1 2 2 3 4 2 2
PR335 Popüler Kültür ve Medya 4 5 4 2 2 2 3 3 5 3 2 3 3 1 1 2 3 4 4 2 1 3 1 1
PR336 Web Tasarımı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR337 Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 1 2 1 2 3 1 4 1 1
PR422 İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR424 Kriz Yönetimi 4 3 3 3 3 2 5 3 3 1 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 - - - -
PR428 Küreselleşme ve Uluslararası İletişim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR430 Uygulamalı Gazetecilik II 2 4 1 4 2 1 1 1 1 2 4 5 5 2 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1
PR238 Grafik Tasarım Değerlendirme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR439 Dijital Ürün Düzenleme 2 2 4 4 3 1 1 3 1 1 1 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 1 1 2
PR435 Uygulamalı Gazetecilik I 2 4 1 4 2 1 1 1 1 2 4 5 5 2 1 3 4 - 1 1 1 1 1 1
PR423 Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR425 Siyasal İletişim 3 4 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 4 3 2 1 1
PR433 Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR440 Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı 5 5 2 2 1 1 1 3 1 1 3 3 3 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 1
PR229 İletişim, Kültür ve Toplum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR228 Bilgisayarla Aracılanmış İletişim 3 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 - - - -
PR442 İleri Proje Planlama ve Uygulama 1 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 5 3 1 2 4 5 4 1 2 2 1 1 1
PR324 İletişim Stratejileri ve Örgütler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR429 Medya Ürün Üretim Uygulamaları I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR438 Medya Ürün Üretim Uygulamaları II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR234 Haber Yazma 1 2 2 3 1 2 2 3 2 4 5 3 3 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1
PR237 Fotoğrafçılığa Giriş 1 1 3 4 2 1 1 2 2 3 4 5 4 3 2 2 2 2 3 3 4 2 1 2
PR327 Proje Planlama ve Uygulama I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR241 Yeni Medyada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3 3 3 5 3 1 1 2 3 3 4 5 5 2 3 4 3 2 1 1 3 2 2 1
PR493 Ortak Eğitim Uygulaması I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR495 Ortak Eğitim Uygulaması II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PR497 Ortak Eğitim Uygulaması III - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -