AKTS - Supervizyon I

Supervizyon I (PSY535) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Supervizyon I PSY535 3 5 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı süpervizor denetiminde, bireysel görüşme, psikolojik değerlendirme, vaka formülasyonu yapma, uygun psikoterapi tekniklerini kullanma ve vaka raporu yazmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Süpervizor denetiminde, bireysel görüşme, psikolojik değerlendirme, vaka formülasyonu yapma, uygun psikoterapi tekniklerini kullanma, vaka raporu yazma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 30
Alan Çalışması 1 30
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Profesyonel ilişki üzerine teorik ve ampirik verileri bilmek. Kişilerarası ilişkiler, güç ilişkileri, sınır sorunları, terapötik ittifak ve müdahale ortamının bir işlevi olarak terapötik/profesyonel ilişkideki dalgalanmalar hakkında daha spesifik bilgiye sahip olmak.
2 Motivasyon, kaynaklar, değerler, kişisel önyargılar ve kişinin faaliyet gösterdiği makro (iş, ulusal normlar) ve mikro (aile, cinsiyet farklılıkları) ortam hakkında benlik bilgisine sahip olunması.
3 Etkili iletişim becerileri, yakınlığın kurulması ve sürdürülmesi, mesleki ilişkilerde güven ve saygının oluşturulması ve sürdürülmesi.
4 Diğer profesyonellerle çalışırken yükümlülüklerini kabul etmek, başkalarına karşı duyarlı olmak ve kendini etik bir şekilde konumlamak.
5 Ölçme yöntemleri, kültürel bağlamda hizmet verilen popülasyonların bilgisi, insani gelişme ve teşhis gibi ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerileri ile birlikte veri toplama ve işleme, hipotez oluşturma ve uygun olduğunda teşhis koyma, rapor yazma gibi gerekli becerilere sahip olmak ve bir eylem planı oluşturmak.
6 Çiftler, aileler, gruplar ve organizasyonlar gibi bireyler ve sistemlerle bir dizi çeşitli müdahaleyi öğrenmek, uygun müdahale yöntemlerini seçmek ve uygulamak.
7 Eleştirel akıl yürütme becerilerini kullanarak bilgiyi analiz etmek, kritik bir problemin çözümüne yönelik kavramsal bir çerçeve geliştirmek ve bunu müşteriye iletmek.
8 Profesyonel bağlamda ve bazı durumlarda akademik bağlamda projeler geliştirebilmek ve yürütebilmek için araştırma yürütme konusunda yeterli becerilere sahip olmak. Çeşitli araştırma yaklaşımlarının sosyal sistemlere uygulamak.
9 Etik ilke ve etik karar verme süreci, olası etik ikilemlerin proaktif olarak belirlenmesi ve etik ikilemlerin çözümü konusunda bilgi ve becerilere sahip olmak.
10 Denetime açık, iyi hazırlanmış, zamanı verimli kullanabilen, sınırların farkında olan ve öğrenme yaklaşımlarını belirli değerlendirme kriterlerine bağlayabilen geribildirime açık süpervizyona tabi tutulmayı öğrenmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 5 80
Derse Özgü Staj 16 3 48
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 260