ECTS - - Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin aşağıda belirtilen bilgi ve becerileri edinerek programı tamamlamaları hedeflenmektedir:

ÖA-1. Psikopatoloji, tanılama, tanımlama ve müdahale bilgisine sahip olmak.

ÖA-2. Sağlam bir psikopatoloji bilgisi üzerine inşa edilmiş, yaşam boyu psikolojik sağlık ve psikolojik rahatsızlık bilgisine sahip olmak.

ÖA-3. Psikolojik testleri uygulama, puanlama, raporlama ve diğer kişilik testleri ile entegre edip sentezleyebilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ÖA-4. Ciddi ruh sağlığı bozuklukları ve hastalıklarında, diğer ruh sağlığı uzmanları ve ruh sağlığı kuruluşları ile birlikte çalışma, danışma ve yönlendirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ÖA-5. Klinik psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme ve klinik psikoloji alanında yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarını kritik değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olmak.