ECTS - - Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

Sınavlar ve değerlendirmeler Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği Madde 17’ye göre yapılmaktadır.