ECTS - - Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı 100 AKTS’den az olmamak koşuluyla 4’ü zorunlu 6’sı seçmeli olmak üzere en az 10 adet kredili ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.