AKTS - Çevre Politikası

Çevre Politikası (KAM416) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çevre Politikası KAM416 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Asuman Özgür Keysan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çevre Politikası dersinin amacı, çevresel değerler ve çevre sorunları konusuna öğrenciye genel bir bilgilendirme sağlamak ve çevre yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası politikaları incelemektir. Ayrıca ders yerel, ulusal ve uluslararası çevresel politikaların çözümlenmesi yoluyla, çevre sorunsalının siyasal, toplumsal, ekonomik, hukuki, yönetsel, etik, toplumsal cinsiyet kültürel ve teknik bileşenleri arasındaki etkileşimin ortaya koyulmasını hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çevre Politikası ve çevre sorunları ile ilgili temel kavramları anlayıp analiz edebilirler.
  • Çevre yönetimine ilişkin uluslararası ve ulusal işleyişi (ekonomi, insan, hukuk, siyaset temelli) anlayıp değerlendirebilirler
Dersin İçeriği Çevre ve iktisadi gelişme; çevre ve siyaset.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Tanışma
2 Çevre ve Çevrebilim kavramlarını anlamak Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Çevre ve Çevrebilim”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 23-49. Parlak, B. (2004). “Çevre- Ekoloji- Çevrebilim: Kavramsal Bir Tartışma”, (Editör: Mehmet C. Marın), içinde Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Yayınları,14-30.
3 Çevre ve İnsan İlişkileri Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Çevre ve İnsan İlişkileri”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 51-98.
4 Tarihten Günümüze Çevre Hareketleri Offe, C. (1999). “Yeni Sosyal Hareketler: Kurumsal Politikanın Sınırlarının Zorlanması”, içinde Yeni Sosyal Hareketler, (Editör: Kenan Çayır), İstanbul: Kaktüs Yayınları Çoban, N. A. (2004). “Community-based Ecological Resistance: The Bergama Movement in Turkey”, Environmental Politics, 13(2), 438– 460.
5 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ertürk, H. (2018). “Sürdürülebilir Kalkınma” içinde Çevre Politikası, Bursa: Ekin Yayınevi, 321-335. Ertürk. H. (2018). “Sürdürülebilir Ekonomi Arayışları” içinde Çevre Politikası, Bursa: Ekin Yayınevi, 342-354. Podcast: Çevresel Sürdürülebilirlik, Gökçenur Uysal
6 Çevre Hukuku ve Hakkı Kavramlarına Genel Bakış Keleş, R. ve Ertan, B. (2002). Çevre Hukukuna Giriş, Ankara: İmge Kitabevi, 39-67. Ertürk. H. (2018). “Uluslararası Çevre Hukuku ve Uluslararası Antlaşmalar” içinde Çevre Politikası, Bursa: Ekin Yayınevi, 181-217.
7 Türkiye’de Çevre Politikaları Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Türkiye’de Çevre Politikaları”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 327-411. Çoban A Özlüer F ve Erensü S. (2015). “Türkiye de Doğanın Neoliberalleştirilmesi ve Bu Sürece Karşı Mücadeleler” içinde Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji, Editör: Aykut Çoban, Ankara: İmge Yayınları, 399-456.
8 Ara Sınav
9 Çevre Alanındaki Aktörler: Uluslararası Örgütler ve Sivil toplum örgütleri Kaypak, Ş. (2014). Çevre sorunlarinin çözümünde küresel çevre politikalari. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 17-34. Gemmill, B. ve Bamıdele-Izu, A. (2002). “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance”, Comments on Global Environmental Governance: Options and Opportunities, Esty, D.C., Ivanova, M.H. (eds.), U.S.A.: F&Es Publ., 77-78. Gülgün Tuna Uluslararası Örgütler ve Çevre = https://www.dogubati.com/sayi-24-savas-baris
10 Ekofeminizm: Feminizm ve Çevrecilik Plumwood, V. (2004). Feminizm ve doğaya hükmetmek, çev B. Ertür, İstanbul : Metis Yayınları
11 Quiz
12 Ekonomi, Kalkınma ve Çevre Politikalarının Geleceği Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Çevre ve Çevrebilim”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 152-167. Ponting, C. (2000). Dünyanın Yeşil Tarihi - Çevre ve Uygarlıkların Çöküsü, (Çev. Ayşe Başçı-Sander), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınevi.
13 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Çevre ve Çevrebilim”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 23-49.
2. Parlak, B. (2004). “Çevre- Ekoloji- Çevrebilim: Kavramsal Bir Tartışma”, (Editör: Mehmet C. Marın), içinde Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Yayınları,14-30.
3. Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Çevre ve İnsan İlişkileri”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 51-98.
4. Offe, C. (1999). “Yeni Sosyal Hareketler: Kurumsal Politikanın Sınırlarının Zorlanması”, içinde Yeni Sosyal Hareketler, (Editör: Kenan Çayır), İstanbul: Kaktüs Yayınları
5. Çoban, N. A. (2004). “Community-based Ecological Resistance: The Bergama Movement in Turkey”, Environmental Politics, 13(2), 438– 460.
6. Ertürk, H. (2018). “Sürdürülebilir Kalkınma” içinde Çevre Politikası, Bursa: Ekin Yayınevi, 321-335.
7. Ertürk. H. (2018). “Sürdürülebilir Ekonomi Arayışları” içinde Çevre Politikası, Bursa: Ekin Yayınevi, 342-354.
9. Keleş, R. ve Ertan, B. (2002). Çevre Hukukuna Giriş, Ankara: İmge Kitabevi, 39-67.
10. Ertürk. H. (2018). “Uluslararası Çevre Hukuku ve Uluslararası Antlaşmalar” içinde Çevre Politikası, Bursa: Ekin Yayınevi, 181-217.
11. Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Türkiye’de Çevre Politikaları”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 327-411.
12. Çoban A Özlüer F ve Erensü S. (2015). “Türkiye de Doğanın Neoliberalleştirilmesi ve Bu Sürece Karşı Mücadeleler” içinde Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji, Editör: Aykut Çoban, Ankara: İmge Yayınları, 399-456.
13. Kaypak, Ş. (2014). Çevre sorunlarinin çözümünde küresel çevre politikalari. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 17-34.
14. Gemmill, B. ve Bamıdele-Izu, A. (2002). “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance”, Comments on Global Environmental Governance: Options and Opportunities, Esty, D.C., Ivanova, M.H. (eds.), U.S.A.: F&Es Publ., 77-78.
15. Gülgün Tuna Uluslararası Örgütler ve Çevre = https://www.dogubati.com/sayi-24-savas-baris
17. Plumwood, V. (2004). Feminizm ve doğaya hükmetmek, çev B. Ertür, İstanbul : Metis Yayınları
17. Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). “Çevre ve Çevrebilim”, içinde Çevrebilim, Ankara: İmge Kitabevi, 152-167.
18. Ponting, C. (2000). Dünyanın Yeşil Tarihi - Çevre ve Uygarlıkların Çöküsü, (Çev. Ayşe Başçı-Sander), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınevi.
Diğer Kaynaklar 8. Podcast: Çevresel Sürdürülebilirlik, Gökçenur Uysal

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 21 21
Toplam İş Yükü 125