ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerde istihdam edilebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, bulunduğu ortamda sorunları tanıyıp inisiyatif alabilen, eleştirel ve analitik yaklaşım sergileyen, açık fikirliliği, etik değerleri ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.