ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM101 Siyaset Bilimine Giriş I 5 5 - - - - 5 - -
IKT101 İktisada Giriş I - - 5 - - - - - -
KAM141 Kamusal Akıl Stüdyosu I 5 - - - - - 5 - -
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - 5 - - - - - 5
ENG121 Temel İngilizce I - - - - - - 5 5 -
KAM105 Sosyolojiye Giriş - - 5 - 5 - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - 5 - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM104 Kamu Yönetimine Giriş 5 - - - - - - - -
IKT102 İktisada Giriş II - - 5 - - - - - -
ISL102 Hukuka Giriş - - 5 - - - - - -
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II - - 5 - - - - - 5
ENG122 Temel İngilizce II - - - - - - 5 5 -
KAM142 Kamusal Akıl Stüdyosu II 5 - - - 5 - - - -
KAM102 Siyaset Bilimine Giriş II 5 5 - - - - 5 - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM203 Siyasi Düşünceler Tarihi I - - 5 - - - - - -
KAM205 Türkiye`nin Siyasi Yapısı I - - - - - - - - 5
KAM211 Medeniyetler Tarihi - - 5 - - - 5 - -
KAM201 Anayasa Hukuku - 5 5 - - - - - 5
KAM243 Kamusal Akıl Stüdyosu III - - - 5 - - 5 - -
KAM209 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I 5 - - 5 - - - - -
ENG221 Temel İngilizce III - - - - - - 5 5 -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM206 Türkiye`nin Siyasi Yapısı II - 5 - - - - - - 5
KAM210 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II - - - 5 - - - - -
ENG222 Temel İngilizce IV - - - - - - 5 5 -
KAM204 Siyasi Düşünceler Tarihi II - - 5 - - - - - -
KAM208 Siyasi Tarih 5 - - - - - 5 - -
KAM244 Kamusal Akıl Stüdyosu IV - - - 5 - 5 - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM303 Devlet ve Toplum Kuramı 5 - - - - - - - -
KAM305 Siyaset Sosyolojisi 5 - - - - - - - -
KAM331 Bilgi Almak için Okuma - - - - 5 - 5 - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri 5 5 - - - - - - -
KAM332 Eleştirel Okuma - - - - 5 - 5 5 -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM429 Medya ve Siyaset 5 - - - - - 5 - -
KAM431 Medya Okuryazarlığı - - 5 - 5 - 5 5 -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
TURK401 Türk Dili I - - - - - - 5 - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM412 Politika Semineri I 5 - - - - - - - -
KAM432 Topluluk Önünde Konuşma - - - - - - 5 5 -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - - - - - - 5 - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM301 Türkiye`nin İdari Yapısı - - - - - - - - -
KAM306 İdare Hukuku - - 5 - - - - - 5
KAM311 Demokrasi Teorisi - - - - - - - - -
KAM312 Bilim Felsefesi - - - - - - - - -
KAM314 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 5 - 5 - - - - - 5
KAM315 Türk Yönetim Tarihi - - - - - 5 - - 5
KAM317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - -
KAM346 Kamusal Akıl Stüdyosu VI - - - - - - - - -
ISL111 İşletmeye Giriş - - - - - - - - -
ISL409 Girişimcilik - - - - - - - - -
KAM345 Kamusal Akıl Stüdyosu V 5 - - - 5 - - - -
KAM302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi - - - - - - - - 5
KAM316 Kent Sosyolojisi - - - - - - - - -
KAM318 Siyaset Psikolojisi 5 - 5 - - - - - -
KAM320 Örgüt Kuramı - - - - - - - - -
KAM313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum 5 - - - - - - - 5
KAM451 Bölge Çalışmaları I 3 2 5 1 1 - 1 - 5
KAM452 Bölge Çalışmaları II - - - - - - 5 - 5
KAM424 Avrupa Birliği Hukuku - 5 5 - - - - - -
KAM415 Etik ve Siyaset 5 - - - 5 - - - 5
KAM416 Çevre Politikası 5 - - - - - - - 5
KAM417 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi - - - - - - 5 - 5
KAM420 Şiddet ve Siyaset 5 - - - - - - - -
KAM422 Sosyal Politika 5 - 5 - 5 - - - -
KAM421 Küreselleşme ve Demokrasi - 5 5 - - - - - -
KAM433 Türkiye-AB İlişkileri - 5 - - - - - 5 -
KAM447 Kamusal Akıl Stüdyosu VII - - - 5 - 5 - - -
KAM448 Kamusal Akıl Stüdyosu VIII - - - - - - - - -
KAM404 Kentsel Siyaset 5 5 - - - - - - 5
KAM411 E-Devlet ve Uygulamaları - - - - - - - - -
KAM413 Kalkınma Politikaları 5 5 - - - - - - 5
KAM414 Eğitim Politikası - - - - - - - - -
KAM443 Politika Semineri II - - - - - - - - -
KAM403 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası - - - - - - - - -
KAM419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti 5 - - - - - - - 5
KAM423 İdari Yargı - - 5 - - 5 - - -
KAM425 Oyun Teorisi - - - - - - - - -
KAM426 Borçlar Hukuku - - - - - - - - -
KAM427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - - - - - - - - -
KAM428 Medeni Hukuk - - - - - - - - -
KAM430 Kamu Maliyesi 5 3 3 5 3 3 5 3 3
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - - - - - - - - -
MLY304 Türk Vergi Sistemi - - - - - - - - -
MLY302 Devlet Muhasebesi - - - - - - - - -
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı - - - - - - - - -
MLY206 Ceza Hukuku - - - - - - - - -
MLY412 Güncel Mali Sorunlar - - - - - - - - -
KAM401 Çağdaş Siyaset Kuramları 5 5 5 - 5 - - 5 5
KAM402 Kamu Politikası - - - - - - - - -
KAM441 Kamu Yönetimi Semineri 5 3 3 5 3 5 3 3 3
IKT313 Uluslararası İktisat I - - - - - - - - -
IKT401 Türkiye Ekonomisi - - - - - - - - -
IKT125 İktisat Tarihi - - - - - - - - -
MLY322 Kamu Ekonomisi - - - - - - - - -
MLY324 Yerel Yönetimler Maliyesi - - - - - - - - -
ISL303 Finansal Yönetim I - - - - - - - - -
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I - - - - - - - - -
KAM418 Toplumsal Hareketler - - - - - - - - -
KAM442 Kamu Yönetimi Semineri II - - - - - - - - -