ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM101 Siyaset Bilimine Giriş I 1 2 3 - 4 - 5 - -
IKT101 İktisada Giriş I - - 1 - - - - - -
KAM141 Kamusal Akıl Stüdyosu I 5 4 - 5 - 1 - - 5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - 1 - - - - - 1
ENG121 Temel İngilizce I - - - - - - 1 1 -
KAM105 Sosyolojiye Giriş - 2 1 3 5 4 3 4 5
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - 4 - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM104 Kamu Yönetimine Giriş 1 1 4 - 3 - - 3 -
IKT102 İktisada Giriş II - - 1 - - - - - -
ISL102 Hukuka Giriş - - 1 - - - - - -
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II - - 1 - - - - - 1
ENG122 Temel İngilizce II - - - - - - 1 1 -
KAM142 Kamusal Akıl Stüdyosu II 2 - 3 - - 3 - 4 -
KAM102 Siyaset Bilimine Giriş II - 3 5 5 5 3 2 3 -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM203 Siyasi Düşünceler Tarihi I 1 - 4 - - 1 - - 2
KAM205 Türkiye`nin Siyasi Yapısı I 1 - 3 - 5 - 4 - 2
KAM211 Medeniyetler Tarihi 3 4 5 - - - - - 5
KAM201 Anayasa Hukuku 1 - 3 - 2 - - - 4
KAM243 Kamusal Akıl Stüdyosu III 2 1 - - 2 - 4 - -
KAM209 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I 1 - - 2 - - 3 - -
ENG221 Temel İngilizce III - - - - - - 1 1 -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM206 Türkiye`nin Siyasi Yapısı II 1 - - 2 - - - - 3
KAM210 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II 1 2 3 4 - 5 - - -
ENG222 Temel İngilizce IV - - - - - - 1 1 -
KAM204 Siyasi Düşünceler Tarihi II 1 2 - 3 - - 4 - -
KAM208 Siyasi Tarih 1 2 3 - - - - - 5
KAM244 Kamusal Akıl Stüdyosu IV 3 - 4 - - 3 - - 1

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM303 Devlet ve Toplum Kuramı 1 - - 2 - - - - 3
KAM305 Siyaset Sosyolojisi 2 3 1 - - - 2 5 5
KAM331 Bilgi Almak için Okuma 2 - - 3 - - 3 - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri - 1 - - 2 - 3 - -
KAM332 Eleştirel Okuma 1 - - 2 - - 3 - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM429 Medya ve Siyaset 4 - 2 - - 3 - - 1
KAM431 Medya Okuryazarlığı 1 - - - - - 2 3 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
TURK401 Türk Dili I - - - - - - 1 - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM412 Politika Semineri I 2 1 - - 3 - - - -
KAM432 Public Speaking 1 - - - - - 3 2 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - - - - - - 1 - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KAM301 Türkiye`nin İdari Yapısı 2 1 - - - 3 - 4 -
KAM306 İdare Hukuku 1 - - 4 - - 3 - -
KAM311 Demokrasi Teorisi 1 - - 2 - - 3 - -
KAM312 Bilim Felsefesi 1 - - 2 - - 3 - -
KAM314 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 1 3 2 - - - - - 4
KAM315 Türk Yönetim Tarihi 1 - - 3 - - - - 2
KAM317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 1 - 2 - - 3 - - -
KAM346 Kamusal Akıl Stüdyosu VI 1 - - 2 - - 3 - -
ISL111 İşletmeye Giriş - - 1 - - - - - -
ISL409 Girişimcilik - - 1 - - - - - -
KAM345 Kamusal Akıl Stüdyosu V 1 - - 3 - - - 2 3
KAM302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi 1 - 2 - - 3 - - 4
KAM316 Kent Sosyolojisi 1 - - 2 - - - 3 -
KAM318 Siyaset Psikolojisi 1 - - - - 3 - - 2
KAM320 Örgüt Kuramı 2 - 2 - - 1 - - 3
KAM313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum 2 1 - - - - - - 3
KAM451 Bölge Çalışmaları I 1 - - - - 3 - - 2
KAM452 Bölge Çalışmaları II 1 - - - - 3 - - 2
KAM424 Avrupa Birliği Hukuku 1 - 2 - - 3 - - -
KAM415 Etik ve Siyaset 2 1 - - - - 3 - -
KAM416 Çevre Politikası 2 - - - 1 - - - 3
KAM417 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 1 - - 2 - - - 3 -
KAM420 Şiddet ve Siyaset 3 2 - - - - - 1 -
KAM422 Sosyal Politika 1 2 3 4 - - 5 - -
KAM421 Küreselleşme ve Demokrasi 1 5 2 - 5 - 4 4 2
KAM433 Türkiye-AB İlişkileri 2 - - 1 - - - - 3
KAM447 Kamusal Akıl Stüdyosu VII 3 - 2 5 1 1 4 - -
KAM448 Kamusal Akıl Stüdyosu VIII 1 - 2 - - - - 3 -
KAM404 Kentsel Siyaset 1 - 2 - - 3 - - -
KAM411 E-Devlet ve Uygulamaları 1 - - - 3 - - - 2
KAM413 Kalkınma Politikaları - - - 3 - - - 2 1
KAM414 Eğitim Politikası 3 - - 2 - - - - 3
KAM443 Politika Semineri II 2 - - 2 - - - 3 -
KAM403 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası 1 - 2 - - - - - 3
KAM419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti 3 - - - - - 1 - 2
KAM423 İdari Yargı 3 - - - - 1 - - 2
KAM425 Oyun Teorisi 1 - - - 2 - 3 - -
KAM426 Borçlar Hukuku 3 - 1 - - 2 - - 4
KAM427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 - 2 - - - 3 - -
KAM428 Medeni Hukuk 2 - - - - 1 - - 3
KAM430 Kamu Maliyesi - 3 - - - 1 - - 2
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası - - 1 - - - - - -
MLY304 Türk Vergi Sistemi - - 1 - - - - - -
MLY302 Devlet Muhasebesi - - 1 - - - - - -
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı - - 1 - - - - - -
MLY206 Ceza Hukuku - - 1 - - - - - -
MLY412 Güncel Mali Sorunlar - - 1 - - - - - -
KAM401 Çağdaş Siyaset Kuramları 2 - 3 2 - - 1 - -
KAM402 Kamu Politikası 1 - - 2 - - - - 3
KAM441 Kamu Yönetimi Semineri - 3 - - - 1 - - 2
IKT313 Uluslararası İktisat I - - 1 - - - - - -
IKT401 Türkiye Ekonomisi - - 1 - - - - - -
IKT125 İktisat Tarihi - - 1 - - - - - -
MLY322 Kamu Ekonomisi - - 1 - - - - - -
MLY324 Yerel Yönetimler Maliyesi - - 1 - - - - - -