AKTS - Çağdaş Siyaset Kuramları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çağdaş Siyaset Kuramları KAM401 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, özellikle yirminci yüzyıl siyasal düşüncesine odaklanmaktadır. Bu yüzyılda giderek ana akım haline gelen kuramsal yaklaşımın liberal teori olduğu tespitinden hareket etmekte ve dolayısıyla çerçevesini liberal ana akım teoriye yönelik meydan okumaların/eleştirilerin/alternatiflerin/reddiyelerin analiz edilmesi şeklinde kurmaktadır. Bu çerçeveye uygun olarak bu ders öncelikle liberal kuramın temel kavramlarının, ilkelerinin, değerlerinin anlaşılması ve liberal kuramın ana akım hale gelişinin anlaşılmasını daha sonra da liberal kurama yönelik meydan okumaların ne kadar farklı çıkış noktalarından hareket ettiklerinin ve ne kadar farklı sonuçlara vardıklarının incelenmesi şeklinde planlanmıştır. Bu çerçeveye uygun olarak bu ders öncelikle liberal kuramın temel kavramlarının, ilkelerinin, değerlerinin anlaşılması ve liberal kuramın ana akım hale gelişinin anlaşılmasını daha sonra da liberal kurama yönelik meydan okumaların ne kadar farklı çıkış noktalarından hareket ettiklerinin ve ne kadar farklı sonuçlara vardıklarının incelenmesi şeklinde planlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel popülizm tartışmalarının arka planını öğrenir.
  • Günümüzde pek çok ülkede gözlemlenen demokrasiden uzaklaşma ve/veya otoriterleşme eğilimlerinin sebeplerine dair farklı açıklamaları öğrenir.
  • Hegemonya ve karşı-hegemonya kuramlarını bilir.
Dersin İçeriği Liberalizm; sosyalizm; muhafazakarlık; Batı Marksizmi; post-Marksizm; faşizm; totaliterizm; İslami siyasi düşünce.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 TANITIM VE GİRİŞ DERSİ (Tanışma ve içerik, kaynaklar, sınavlar, beklentiler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi)
2 SİYASET KURAMI NEDİR? ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMI NEDİR? Bu hafta için okuma bulunmamaktadır. Dersin öğretim üyesi sunum yapacaktır.
3 GRAMSCİ ve HEGEMONYA KURAMI Öztürk, Armağan (2010) “Özne-nesne Diyalektiğinde Gramsci Uğrağı: Praxis Felsefesi Nereye Doğru?” Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar içinde, Hilal Onur İnce (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 255-301
4 FRANKFURT OKULU VE AYDINLANMA ELEŞTİRİSİ Küçük, Ali Buğra (2010) “Frankfurt Okulu ve Eleştirileri,” Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar içinde, Hilal Onur İnce (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 138-172. Veysal, Çetin (2013) “Frankfurt Okulu,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 583-623.
5 ARENDT VE ÖZGÜRLÜK SORUNSALI Çoban, Funda (2010) “Emekten Eyleme: Hannah Arendt,” Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar içinde, Hilal Onur İnce (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 92-137. Sezer, Devrim (2013) “Hannah Arendt,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 638-678.
6 RAWLS VE LİBERALİZMİN YENİDEN FORMÜLASYONU Uygur, Gülriz (2013) “John Rawls,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 712-735. Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 73-104.
7 HABERMAS VE LİBERAL CUMHURİYETÇİLİK ARAYIŞLARI Özbank, Murat (2013) “Jurgen Habermas,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768. Giddens, Anthony (2013) “Jurgen Habermas,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 159-182.
8 ARA SINAV
9 LİBERTERYANİZM: YAKINLARDAN BİR LİBERALİZM ELEŞTİRİSİ Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 141-232.
10 LİBERALİZME ALTERNATİF: KOMUNİTERYANİZM Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 291-386.
11 POSTYAPISALCILIK VE FOUCAULT Philp, Mark (2013) “Michel Foucault,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 89-110 Keskin, Ferda (2013) “Michel Foucault,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768
12 POSTMARKSİZM VE RADİKAL DEMOKRASİ TEORİSİ Mouffe, Chantal (2018) Sol Popülizm (çev. Aybars Yanık) İstanbul: İletişim.
13 FEMİNİST VE QUEER KURAM Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.522-594.
14 GENEL DEĞERLENDİRME/GÖZDEN GEÇİRME

Kaynaklar

Ders Kitabı 1.  Öztürk, Armağan (2010) “Özne-nesne Diyalektiğinde Gramsci Uğrağı: Praxis Felsefesi Nereye Doğru?” Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar içinde, Hilal Onur İnce (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 255-301
2.  Küçük, Ali Buğra (2010) “Frankfurt Okulu ve Eleştirileri,” Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar içinde, Hilal Onur İnce (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 138-172.
3.  Veysal, Çetin (2013) “Frankfurt Okulu,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 583-623.
4.  Çoban, Funda (2010) “Emekten Eyleme: Hannah Arendt,” Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar içinde, Hilal Onur İnce (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 92-137.
5.  Sezer, Devrim (2013) “Hannah Arendt,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 638-678.
6.  Uygur, Gülriz (2013) “John Rawls,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 712-735.
7.  Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 73-104.
8.  Özbank, Murat (2013) “Jurgen Habermas,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768.
9.  Giddens, Anthony (2013) “Jurgen Habermas,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 159-182.
10.  Kymlicka, Will (2016) Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 141-232.
11.  Philp, Mark (2013) “Michel Foucault,” Çağdaş Temel Kuramlar içinde Quentin Skinner (ed.) İstanbul: İletişim, s. 89-110
12.  Keskin, Ferda (2013) “Michel Foucault,” Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e içinde, Ahu Tunçel ve Kurtul Gülenç (ed.) Ankara: Doğu Batı Yayınları, s.754-768
13.  Mouffe, Chantal (2018) Sol Popülizm (çev. Aybars Yanık) İstanbul: İletişim.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 26 26
Toplam İş Yükü 125