ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM101 Siyaset Bilimine Giriş I 3 0 3 8
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
KAM141 Kamusal Akıl Stüdyosu I 2 2 3 6
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
KAM105 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 6
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 18 2 19 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM104 Kamu Yönetimine Giriş 3 0 3 3
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
ISL102 Hukuka Giriş 3 0 3 5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
KAM142 Kamusal Akıl Stüdyosu II 2 2 3 6
KAM102 Siyaset Bilimine Giriş II 3 0 3 6
Toplam 20 2 21 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM203 Siyasi Düşünceler Tarihi I 3 0 3 6
KAM205 Türkiye`nin Siyasi Yapısı I 3 0 3 5
KAM211 Medeniyetler Tarihi 3 0 3 4
KAM201 Anayasa Hukuku 3 0 3 4
KAM243 Kamusal Akıl Stüdyosu III 2 2 3 3
KAM209 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I 3 0 3 5
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
Toplam 20 2 21 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM206 Türkiye`nin Siyasi Yapısı II 3 0 3 5
KAM210 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 5
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
KAM204 Siyasi Düşünceler Tarihi II 3 0 3 6
KAM208 Siyasi Tarih 3 0 3 8
KAM244 Kamusal Akıl Stüdyosu IV 2 2 3 3
Toplam 17 2 18 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM303 Devlet ve Toplum Kuramı 3 0 3 8
KAM305 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 7
KAM331 Bilgi Almak için Okuma 4 0 4 5
KAM-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
KAM-AE3FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 10 0 16 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri 3 0 3 10
KAM332 Eleştirel Okuma 4 0 4 5
KAM-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
KAM-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
KAM-AE3SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 7 0 16 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM429 Medya ve Siyaset 3 0 3 8
KAM431 Medya Okuryazarlığı 4 0 4 5
KAM-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
KAM-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
KAM-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam 9 0 18 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM412 Politika Semineri I 3 0 3 8
KAM432 Public Speaking 3 0 4 5
KAM-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
KAM-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
KAM-AE4SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
Toplam 8 0 18 30

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM301 Türkiye`nin İdari Yapısı 6 0 4 6
KAM306 İdare Hukuku 3 0 3 5
KAM311 Demokrasi Teorisi 3 0 3 5
KAM312 Bilim Felsefesi 3 0 3 5
KAM314 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri 3 0 3 5
KAM315 Türk Yönetim Tarihi 3 0 3 5
KAM317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
KAM346 Kamusal Akıl Stüdyosu VI 3 0 3 5
ISL111 İşletmeye Giriş 3 0 3 6
ISL409 Girişimcilik 4 0 3 5
KAM345 Kamusal Akıl Stüdyosu V 3 0 3 5
KAM302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi 3 0 3 5
KAM316 Kent Sosyolojisi 3 0 3 5
KAM318 Siyaset Psikolojisi 3 0 3 5
KAM320 Örgüt Kuramı 3 0 3 5
KAM313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum 3 0 3 5
KAM451 Bölge Çalışmaları I 3 0 3 5
KAM452 Bölge Çalışmaları II 3 0 3 5
KAM424 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
KAM415 Etik ve Siyaset 3 0 3 5
KAM416 Çevre Politikası 3 0 3 5
KAM417 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 3 0 3 5
KAM420 Şiddet ve Siyaset 3 0 3 5
KAM422 Sosyal Politika 3 0 3 5
KAM421 Küreselleşme ve Demokrasi 3 0 3 6
KAM433 Türkiye-AB İlişkileri 3 0 3 5
KAM447 Kamusal Akıl Stüdyosu VII 3 0 3 5
KAM448 Kamusal Akıl Stüdyosu VIII 3 0 3 5
KAM404 Kentsel Siyaset 3 0 3 5
KAM411 E-Devlet ve Uygulamaları 3 0 3 5
KAM413 Kalkınma Politikaları 3 0 3 5
KAM414 Eğitim Politikası 3 0 3 5
KAM443 Politika Semineri II 3 0 3 5
KAM403 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası 3 0 3 5
KAM419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti 3 0 3 5
KAM423 İdari Yargı 3 0 3 5
KAM425 Oyun Teorisi 3 0 3 5
KAM426 Borçlar Hukuku 3 0 3 5
KAM427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5
KAM428 Medeni Hukuk 3 0 3 5
KAM430 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 3 0 3 6
MLY304 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 6
MLY302 Devlet Muhasebesi 3 0 3 6
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı 3 0 3 5
MLY206 Ceza Hukuku 3 0 3 5
MLY412 Güncel Mali Sorunlar 3 0 3 5
KAM401 Çağdaş Siyaset Kuramları 3 0 3 5
KAM402 Kamu Politikası 3 0 3 5
KAM441 Kamu Yönetimi Semineri 3 0 3 5
IKT313 Uluslararası İktisat I 3 0 3 5
IKT401 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 7
IKT125 İktisat Tarihi 3 0 3 6
MLY322 Kamu Ekonomisi 3 0 3 5
MLY324 Yerel Yönetimler Maliyesi 3 0 3 5
ISL303 Finansal Yönetim I 3 0 3 6
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
KAM418 Toplumsal Hareketler 3 0 3 5
KAM442 Kamu Yönetimi Semineri II 3 0 3 5
Toplam 181 0 178 305