ECTS - - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
4
4
Bilgi 2 Bilgi
Beceriler 3 Beceriler
3
Öğrenme Yetkinliği 3 3 Öğrenme Yetkinliği
3 3
3 3
Alana Özgü Yetkinlik 3 Alana Özgü Yetkinlik
3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 5 5 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
5 5
5 5
5 5
5 5