AKTS - Kamu Yönetimine Giriş

Kamu Yönetimine Giriş (KAM104) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Yönetimine Giriş KAM104 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çağkan Sayın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders hem bir akademik disiplin, hem de modern devletin ve toplum yaşamının önemli unsurlarından birisi olan kamu yönetimi alanındaki temel kuramsal tartışmalar, kamu yönetiminin yapısı, işleyişi ve sorunları hakkında genel bilgilerin yanı sıra, Türkiye’deki kamu yönetimi özelinde de bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu Yönetimi ile ilgili temel kavramların bilinmesi.
  • Kamu Yönetiminin örgütlenmesi ile ilgili mekanizmayı anlaşılması.
  • Geçmişten günümüze Kamu Yönetimi uygulamalarının izlediği sürecin kavrarması.
  • Kamu Yönetiminin tarihsel süreç içindeki dönüşümünü analiz etme yeteneğine sahip olunması.
  • Türkiye'deki Kamu yönetimi örgütlenmesinin anlaşılması.
Dersin İçeriği Türkiye`nin yönetim yapısı; merkezi ve yerel yönetimler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
2 Kamu Yönetiminin Tanımı ve Temel Bileşenleri I Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
3 Kamu Yönetiminin Tanımı ve Temel Bileşenleri II Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
4 Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
5 Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi I Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
6 Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi II Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
7 Kamu Yönetiminde Temel Kuramsal Yaklaşımlar; Kamu Yönetiminin Yararlandığı Bilim Dalları I Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
8 Kamu Yönetiminde Temel Kuramsal Yaklaşımlar; Kamu Yönetiminin Yararlandığı Bilim Dalları II Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
9 Ara Sınav -
10 Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi I Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
11 Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi II Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
12 Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı; Merkez Yönetim I Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
13 Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı; Merkez Yönetim II Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
14 Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı; Yerel Yönetimler I Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
15 Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı; Yerel Yönetimler II Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
16 Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Eryılmaz, Bilal. 2011. Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 20