AKTS - Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye-AB İlişkileri (KAM433) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye-AB İlişkileri KAM433 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin tarihçesi, dinamikleri ve güncel konular ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek ve bu ilişkinin geleceği ile ilgili yorum yapabilme kapasitesini geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye-AB İlişkilerinin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bilgi temelli yorum yapabilmek
Dersin İçeriği Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci; müzakere başlıkları; Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
2 AB'nin Kuruluş Felsefesi Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
3 AB'nin Tarihçesi Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
4 Türkiye'nin AB Üyeliğine Başvurması Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
5 Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
6 Türkiye-AB İlişkilerinin Dönemleri ve Önemli Belgeler Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
7 Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne Dahil Olması Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
8 Vize
9 Türkiye'nin Adaylığı ve Müzakerelerin Başlaması Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
10 Türkiye Hakkında Komisyon Raporları Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
11 Türkiye Hakkında Komisyon Raporları Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
12 Euroscepticism: Türkiye Toplumunda AB Algısı ve Egemenliğin Devri Olgusu Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
13 Türkiye'nin Uyum Süreci ve İç Politika Meseleleri Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
14 Avrupalılaşma Etkisi Belgin Akçay ve İlke Göçmen (ed.s). 2014. Avrupa Birliği. Seçkin Yayıncılık: İstanbul.
15 Türkiye-AB İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği Belgin Akçay ve İlke Göçmen (ed.s). 2014. Avrupa Birliği. Seçkin Yayıncılık: İstanbul.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Rıdvan Karluk. 2013. Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak. Beta Basım: İstanbul.
2. Belgin Akçay ve İlke Göçmen (ed.s). 2014. Avrupa Birliği. Seçkin Yayıncılık: İstanbul.
3. Nurettin Bilici. 2013. Avrupa Birliği ve Türkiye. Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 25
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması. X
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 6 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 21 21
Toplam İş Yükü 125