AKTS - Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği (TKİŞ101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm İşletmeciliği TKİŞ101 1 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin turizm sektörünü tanıması, turizm ile ilgili temel kavramları ve insanları turizme yönelten faktörleri öğrenmesi amaçlanmaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel süreç içerisinde turizmin gelişiminin anlaşılması
  • Turizm faaliyetleri içerisinde ulaştırma ve seyahat işletmelerinin gelişimlerinin ve turizmin gelişmesine katkılarının anlaşılması.
  • Turizm endüstrisinin dinamiklerinin anlaşılması
  • Konaklama işletmelerinin sınıflandırılarak, özelliklerinin anlaşılması
  • Uluslararası turizm işletmeleri ve turizm işletmelerinin uluslar arası pazarlara giriş şekillerinin anlaşılması
Dersin İçeriği Turizm ve turist kavramları, işletme ve yönetim kavramları, turizm işletmeleri hakkında genel bilgiler, seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler (seyahat acentaları, tur operatörleri), konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, uluslar arası turizm işletmeleri (gelişimi, pazara giriş şekilleri).

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Turizm Ve Turist Kavramları Konu 1
2 İşletme Ve Yönetim Kavramları Konu 2
3 Turizm İşletmeleri Hakkında Genel Bilgiler Konu 3
4 Seyahat Acentaları Hakkında Genel Bilgiler Ve Fonksiyonları Konu 4
5 Seyahat Acentalarının Sınıflandırılması Konu 5
6 Ara Sınav Ara Sınav
7 Tur Operatörlerinin Fonksiyonları ve Sınıflandırılması Konu 6
8 Konaklama İşletmelerinin Tarihsel Gelişimi Ve Mevcut Durum Konu 7
9 Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması Konu 8
10 Yiyecek-İçecek İşletmelerini Geliştiren Nedenler Konu 9
11 Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması Konu 10
12 Yat İşletmeleri Hakkında Genel Bilgiler Konu 11
13 Marina İşletmeleri Hakkında Genel Bilgiler Konu 12
14 Dünya Turizm İçerisinde Türkiye Turizmi ve Uluslar Arası Turizm İşletmelerinin Gelişimi Konu 13
15 Turizm Endüstrisinde Uluslar arasılaşma, Turizm İşletmelerinin Uluslar Arası Pazarlara Giriş Şekilleri Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Azize Tunç, Firuzan Saç, Genel Turizm: Gelişimi-Geleceği, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Adnan Türksoy, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi, Genişletilmiş 2. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002.
3. Ahmet Aktaş, Ağırlama Endüstrilerinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi, 2. Baskı, Antalya, 2001.
4. Samuel C. Certo ve S. Trevis Certo, “Modern Management 10e” Pearson Prentice Hall; 2006 New Jersey

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 6 90
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 90