AKTS - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce I

Uzaktan Eğitim Temel İngilizce I (ENG131) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uzaktan Eğitim Temel İngilizce I ENG131 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Okutman MDB Okutmanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kişisel bilgi sorup cevap verebilecek
  • • Fiziksel ve ruhsal özellikleri ile ilgili konuşabilecek
  • • Ülkeler ve uyruklar le ilgili iletişim kurabilecek
  • • Yer tarif edebilecek, Eşyalar ve bulundukları yer/konum la ilgili konuşabilecek
  • • Giysiler ve renkler le ilgil konuşabilecek
  • • Başlangıç düzeyinde iletişim kurabilmek için gerekli dilbilgisi yapılarını kullanabilecek ,
  • • Hava durumu ve mevsimlerle ilgili soru sorup cevap verebilecek
  • • Aile bireyleri, alışkanlıklar ve günlük rutin işler le ilgili iletişim kurabilecek
  • • Çeşitli konular hakkında değerlendirme bilgilendirme amaçlı kısa notlar yazabilecektir.
Dersin İçeriği Kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 An Introduction to ENG131 PPT
2 Greetings- Introductions PPT
3 Asking For Personal Information PPT
4 Review Objects and Locations PPT
5 Plurals This- That; These -Those PPT
6 Review Countries, Cities, and Nationalities PPT
7 Review Appearence and Personality PPT
8 Review Clothes PPT
9 Review Weather Seasons And Time PPT
10 Review My Family, Everyday Activities- Simple Present Tense PPT
11 Review Telling the Time Verbs- Positive Sentences in the Simple Present Tense Yes/No Questions PPT
12 Review My Family, Everyday Activities- Simple Present Tense PPT
13 Review PPT
14 Review PPT
15 REVISION
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Speakout (Pearson) – Starter (2nd Edition)
Diğer Kaynaklar 2. Sesli sözlük.com/ ppt sunumları ve çalışma kağıtları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama.
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti.
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme.
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma.
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama.
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma.
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 64