AKTS - Turizm İşletmelerinde Örgütlenme Modelleri

Turizm İşletmelerinde Örgütlenme Modelleri (TKİŞ106) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm İşletmelerinde Örgütlenme Modelleri TKİŞ106 1 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı turizm işletmelerinin örgütlenme modelleri ve örgüt yapısını öğretmek, yönetim, yönetici, lider, örgüt kültürü ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Otel işletmelerinin örgütlenme modellerinin ve özelliklerinin öğrenilmesi.
  • Yönetici ve lider arasındaki farkın anlaşılması.
  • Örgütlerde stres ve çatışma yönetiminin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Otel işletmeciliğinin tanımı, gelişimi ve özellikleri, otel işletmelerinde yönetim, yönetici ve lider kavramları, Otel işletmelerinin sınıflandırması ve organizasyon yapısı, otel işletmelerinde örgüt kültürü, çatışma yönetimi ve kullanılan bilgi sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Konu 1
2 Otel işletmelerinin tanımı, gelişimi ve özellikleri Konu 2
3 Otel işletmelerinde yönetim Konu 3
4 Otel işletmelerinde yönetici kavramı Konu 4
5 Liderlik kavramı Konu 5
6 Liderlik teorileri Konu 6
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Motivasyon teorileri Konu 7
9 Motivasyon teorileri Konu 8
10 Otel işletmelerinin sınıflandırması Konu 9
11 Örgütlenme süreci ve örgütleme ilkeleri Konu 10
12 Otel işletmelerinde organizasyon ve örgüt yapısı Konu 11
13 Otel işletmelerinde organizasyon ve örgüt yapısı Konu 12
14 Otel işletmelerinde stres ve çatışma yönetimi Konu 13
15 Otel işletmelerinde örgüt kültürü ve örgütsel değişim Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Henschel, Karla (2005) Hotelmanagement, Eingeschränkte Vorschau Şener, B. (2001)
Diğer Kaynaklar 2. Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 8 120
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 145