AKTS - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II

Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II (ENG132) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II ENG132 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Okutman MDB Okutmanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli iletişim becerileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  •  Başlangıç düzeyinde iletişim kurabilmek için gerekli fonksiyonel dilbilgisi yapılarını kullanacak,
  •  Okudukları kısa metinlerin içeriğini kavrayabilecek,
  •  Ders sırasında açıklamaları anlayıp soru sorabilecek ,
  •  İzledikleri ya da oynadıkları sporlar hakkında bilgi alıp verebilecek
  •  Yol sorup yol gösterebilecek
  •  İlgi ve yetenekler hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecek,
  •  Doğum günü, gelecek planları hakkında konuşabilecek,
  •  Sağlık problemler üzerinde konuşabilecek ve tavsiye verebilecek,
  •  Bilgilendirme amaçlı çok kısa paragraflar yazabilecektir
Dersin İçeriği Başlangıç üstü düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; evler, mobilya, spor, ulaşım, planlar ve yaşam biçimi gibi konular ve kültürel olgular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 An Introduction to ENG132 ppt
2 Unit 1. Places We Live in and Things We Use ppt
3 Unit 2 Jobs and Workplaces ppt
4 Unit 3.Foods and Names of Meals ppt
5 Unit 4. Sports and Other Activities; Abilities and Talents Permission Revision ppt
6 Unit 5. Expressing Future Plans ppt
7 Unit 6.Talking about Health Problems Giving Advice and Suggestions ppt
8 Unit 7. Talking about Locations & Places Giving Directions ppt
9 Unit 8.Talking about Activities in the Past ppt
10 Unit 9. Talking about Biographical Information Personal Experiences ppt
11 Unit 10. Expressing Suggestions Invitations and Preferences ppt
12 Unit 11 Talking about past actions and experiences that have the result in the present ppt
13 Unit 12 More about Present Perfect Tense ppt
14 REVISION ppt
15 Revision
16 Final exam ppt

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Speakout (Pearson) – Starter (2nd Edition)
Diğer Kaynaklar 2. Worksheets , PPT SLİDES

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama.
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti.
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme.
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma.
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama.
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma.
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 90