AKTS - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce III

Uzaktan Eğitim Temel İngilizce III (ENG231) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uzaktan Eğitim Temel İngilizce III ENG231 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG131 ve ENG132
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Okutman MDB Okutmanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin karşılaşacakları durumlarda iletişim kurabilmesini sağlayacak dil yapı ve becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kısa metin not okuyup anlam çıkarabilir
  • • Yönerge izleyebilir
  • • Form/ Anket okuyup doldurabilir
  • • Deneyimlerle ilgili bilgi alıp verebilir
  • • Yaşam yerleri ile ilgili bilgi arayıp bulabilir
  • • Gelecek planları sorup anlatabilir
  • • Elektronik ortamda bilgi belge paylaşımı yapabilir
Dersin İçeriği Başlangıç üstü düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; teknoloji, seyahat, oteller, yemek tarifleri, insanlar, kişilikler, günlük rutinler ve kültürel olgular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ENG231 INTRODUCTION 1: Feelings ppt
2 2: Someone special ppt
3 3: Work ppt
4 4: Company, work for you ppt
5 5:Free time, planning a day out ppt
6 6: Hidden talents ppt
7 7: Different schools and rules ppt
8 8:Inventions ppt
9 9: Travel, anecdotes ppt
10 10: Ask for and give directions ppt
11 11: Write e mails , describing a trip ppt
12 12: Write an application ppt
13 13:Keeping fit ppt
14 14:Talk about food , and health food advice ppt
15 15:Revision,Final exam

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Pearson Yayinevi, Speakout 2nd Edition,Preintermediate Book With Dvd-Rom Yazarlar: Antonia Clare And Jj Wilson,First Published In 2015 Basım Yeri: Essex, England
Diğer Kaynaklar 2. Sesli sözlük.com, ders notları ve PPT slidelar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama.
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti.
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme.
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma.
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama.
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma.
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 84