AKTS - Turizm İşletmelerinde Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

Turizm İşletmelerinde Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi (TKİŞ201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm İşletmelerinde Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi TKİŞ201 3. Dönem 1 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İnsan Kaynakları yönetiminin günümüz örgütlerinde giderek artan stratejik öneminin anlaşılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan Kaynakları yönetiminin örgütlerdeki öneminin kavranması
  • İş analizi, insan kaynakları planlaması, işe alma ve seçim süreçlerinin anlaşılması
Dersin İçeriği İnsan Kaynakları yönetimi, sosyal etik ve yasal konular, işgücü çeşitliliği, iş analizi, işe alma ve seçim, geliştirme ve eğitim, güvenlik, iş memnuniyeti ve performans, küresel insan kaynakları yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stratejik insan kaynakları yönetimi Konu 1
2 Sosyal, etiksel ve yasal süreçler Konu 2
3 İşgücü çeşitliliği Konu 3
4 İş analizi ve İnsan Kaynakları Planlaması Konu 4
5 İşe alım Konu 5
6 Ara Sınav Ara Sınav
7 Seçim Konu 6
8 Seçim Konu 7
9 Eğitim ve Geliştirme Konu 8
10 Performans değerleme Konu 9
11 Ödüllendirme Konu 10
12 Güvenlik ve sağlık Konu 11
13 Çalışan ve iş ilişkileri Konu 12
14 Sözleşme Konu 13
15 İçsel çalışan ilişkileri Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mondy,R.W,.NoeR.M. Human Resources Management . Prentice Hall

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 8 120
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 120