AKTS - Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü

Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü (TKİŞ203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü TKİŞ203 3. Dönem 1 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü hakkında bilgilendirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin amacında ifade edilen hususları öğrencilere kazandırarak alanla ilgili olarak değerlendirme ve analiz yapabilme becerisi sağlamak.
Dersin İçeriği Dersin amacında ifade edilen hususları öğrencilere kazandırarak alanla ilgili olarak değerlendirme ve analiz yapabilme becerisi sağlamak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seyahatin ve seyahat acentalarının tarihçesi Konu 1
2 Turizmde dağıtım sistemleri Konu 2
3 Seyahat ve Ulaştırma (Karayolu-Demir yolu) Konu 3
4 Seyahat ve Ulaştırma (Deniz-Havayolu yolu) Konu 4
5 Genel olarak seyahat acenteleri, seyahat acentelerinin fonksiyonları. Konu 5
6 Ara Sınav Ara Sınav
7 Seyahat acentelerinin sınıflandırılması, kurulması ve yaptıkları sözleşmeler Konu 6
8 Seyahat acentelerinin faaliyetleri (Rezervasyon, biletleme, gümrük işl.). Konu 7
9 Seyahat acentelerinin faaliyetleri (Enformasyon, oto kiralama, vize işl), seyahat acentelerinin karşılaştıkları başlıca sorunlar. Konu 8
10 Tur operatörlerinin tanımı ve özellikleri ve sınıflandırılması. Konu 9
11 Tur operatörlerinin faaliyet düzeni, Tur operatörlerinin faaliyetlerini etkileyen faktörler, tur operatörlüğü alanında mesleki olanaklar, tur operatörlerinin tatil ürünleri, paket turlar. Konu 10
12 Seyahat endüstrisinde tüketicinin korunması Konu 11
13 Ulusal ve uluslar arası seyahat örgütleri Konu 12
14 Türkiye’de seyahat acentaları ve tur operatörlerinin karşılaştığı problemler Konu 13
15 Turizmde dağıtım sistemleri Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -İçöz, O. (2006). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. 5. Basım Ankara: Turhan Kitapevi. -
Diğer Kaynaklar 2. Hacıoğlu, N. (1995) Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama.
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti.
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme.
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma.
8 İletişim becerilerini geliştirmek
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama.
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma.
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 160