AKTS - Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Yönetimi

Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Yönetimi (TKİŞ205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Yönetimi TKİŞ205 3. Dönem 1 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yiyecek-içecek hizmetleriyle ilgili temel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ağırlama endüstrisinin turizm içerisindeki önemini anlamak.
  • Ön büro operasyonlarının özelliklerini anlamak
Dersin İçeriği Yiyecek ve İçecek sektörü, müşterinin rolü, yiyecek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konaklama Endüstrisi Konu 1
2 Konaklama İşletmelerinin Organizasyonu Konu 2
3 Ön Büro Operasyonları Konu 3
4 Rezervasyonlar Konu 4
5 Ara Sınav Ara Sınav
6 İletişim ve Önbüronun Diğer Departmanlarla İlişkisi Konu 5
7 Güvenlik ve Ağırlama Endüstrisi Konu 6
8 Önbüro Muhasebesi Konu 7
9 Otelden Ayrılış ve Hesap Görme Konu 8
10 Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümünün Rolü Konu 9
11 Önbüro Hesap Denetimi Konu 10
12 Planlama ve Değerlendirme Faaliyetleri Konu 11
13 Gelir Yönetimi Konu 12
14 İnsan Kaynakları Yönetimi Konu 13
15 Kayıt Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bardi, J. A. (2006), Hotel Front Office Management, 4th Edition, New York: J. Wiley Ninemeier,
Diğer Kaynaklar 2. J.D., Hayes, D. Ve Hayes, D. (2006), Professional Front Office Management, U.S. : Pearson Education

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 160