AKTS - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce IV

Uzaktan Eğitim Temel İngilizce IV (ENG232) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uzaktan Eğitim Temel İngilizce IV ENG232 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG131 ve ENG132
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Okutman MDB Okutmanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin karşılaşacakları durumlarda iletişim kurabilmelerini sağlayacak dil yapılarını ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Metin okuyup bilgi /anlam çıkarabilir
  • • Yönerge izler, Alışveriş yapabilir
  • • Anket okuyup yanıtlayabilir
  • • Deneyimlere dayanarak tahminlerde bulunabilir
  • • Yaşam yerleri ile ilgili bilgi arayıp bulabilir
  • • Sorunlarla ilgili şikayette bulunabilir
  • • Sosyal medya ile ilgilenir ve etkili katılabilir
  • • Gelecek planları sorup anlatabilir
Dersin İçeriği Bu uzaktan eğitim dersi orta altı düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu etkinlikler öğrencilerin ilgili düzeyde karşılaşacakları durumlarla yazılı sözlü iletişim ve kültürel olgular çerçevesinde işlenir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ENG232 Introduction Unit 7.Finding out information ppt
2 Used to (GRAMMAR) ppt
3 So, to, because – result, purpose, cause (GRAMMAR ppt
4 Unit 8 Buying things, shopping (SKILLS) Too much/many, enough, very (GRAMMAR) ppt
5 Relative Clauses (GRAMMAR) ppt
6 Unit 9 Understanding wild life (SKILLS) ppt
7 Comparatives / superlatives (GRAMMAR) Making guesses – could, might, can’t (GRAMMAR) ppt
8 Unit 10 Complaining about problems (SKILLS) ppt
9 Present / Past passive (GRAMMAR) ppt
10 Unit 11 Giving opinions – Internet terms (SKILLS) ppt
11 Present perfect (GRAMMAR) Real conditionals (GRAMMAR ppt
12 12. Requests and offers (SKILLS) ppt
13 Reported speech (GRAMMAR) ppt
14 Hypothetical conditionals– present/future (GRAMMAR) ppt
15 Revısıon; Fınal Exam

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Speakout (Elementary) by Frances Eales and Steve Oakes (Pearson)
Diğer Kaynaklar 2. Sesli sözlük.com,çalişma kağitlari ve PPT slide lari

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 65
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama.
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti.
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme.
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma.
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama.
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma.
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 110