AKTS - Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları

Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları (FNCE516) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları FNCE516 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer Sayar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türev ürünlere ilişkin muhasebe uygulamalarını yapabilmek
  • Türev finansal ürünlerin türlerini kullanım amaçlarına göre ayırabilmek
  • Riskten korunma araçlarını tanımak
Dersin İçeriği Opsiyonlar, swaplar, future ve forward sözleşmelerinin var olan yasal düzenlemeler ışığında nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türev finansal araçlarla ilgili genel bilgiler Ders Kitabı, Bölüm 1.1.
2 Türev finansal araçlarla ilgili genel bilgiler Ders kitabı, Bölüm 1.2. ve 1.3.
3 Türev ürünlerin muhasebe ilkeleri Ders kitabı bölüm 2.
4 Forward ve muhasebe uygulamaları Ders kitabı bölüm 3.1.,3.2., 3.3.
5 Forward ve muhasebe uygulamaları Ders kitabı bölüm 3.3. ve 3.4.
6 Futures Ders kitabı bölüm 4.1.,4.2,4.3, 4.4
7 Futures (Örnekler) Ders kitabı bölüm 4.5.
8 Vize
9 Opsiyon Ders kitabı bölüm 5.1, 5.2, 5.3., 5.4., 5.5
10 Opsiyon Ders kitabı bölüm 5.6., 5.7.
11 Swap Ders kitabı bölüm 6.1, 6.2.1, 6.2.2.
12 Swap Ders kitabı bölüm 6.2.3
13 Swap Ders kitabı bölüm 6.2.4., 6.2.5.
14 Diğer Türev Ürünler Ders kitabı bölüm 7.1, 7.2., 7.3.
15 Diğer Türev Ürünler Ders kitabı bölüm 7.10,7.11, 7.12
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları, Remzi Örten, İpek Örten, Gazi Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 17 80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek X
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 165