ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezli)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
FNCE500 Seminer 0 0 0 5
FNCE599 Tez 0 0 0 80
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
SBE-FNCE-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-GE1FA6 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-GE1FA5 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 21 120

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON505 Makroiktisat 3 0 3 5
FNCE504 Finansal Yönetim 3 0 3 5
FNCE505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 3 0 3 5
FNCE507 Uluslararası Finansman 3 0 3 5
FNCE517 Finansal Piyasalar 3 0 3 5
FNCE510 Yatırım Projelerinin Analizi 3 0 3 5
FNCE508 Mali Analiz 3 0 3 5
FNCE512 İşletmeler için Vergi Mevzuatı 3 0 3 5
FNCE511 Finansla ilgili Temel Hukuk Bilgileri 3 0 3 5
FNCE516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
FNCE513 Risk Yönetimi 3 0 3 5
FNCE514 Muhasebe Kuramı ve Standartları 3 0 3 5
FNCE515 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
FNCE518 Finansal Ekonometri 3 0 3 5
ECON501 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ECON512 Finansal İktisat 3 0 3 5
ECON521 Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ISL503 Muhasebe 3 0 3 5
ISL505 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ISL509 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 5
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik 3 0 3 5
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim 3 0 3 5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISL502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISL506 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği 3 0 3 5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISLE502 Finansal Yönetim 3 0 3 5
ISLE503 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ISLE504 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
ISLE505 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
ISLE506 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
ISLE507 Muhasebe 3 0 3 5
ISLE508 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
Toplam 111 0 111 185

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL519 Dijital Finans 3 0 3 5
ISL479 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
ISL480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği 3 0 3 5
ISL507 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
FNCE501 Makro Ekonomi 3 0 3 7.5
Toplam 15 0 15 27.5