AKTS - Finansal Piyasalar

Finansal Piyasalar (FNCE517) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Piyasalar FNCE517 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer Sayar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı finansal piyasalar ile ekonominin sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomi ve finans teorisi çerçevesinde ortaya koymaktır. Böylece öğrencilere finansal piyasaların işletme çevresi açısından rolü açıklanmış olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kompleks finansal kavramları tanımlamak
  • Ulusal ve uluslararası finansal politika ve haberleri yorumlamak
  • Finansal araç türlerini ve finansal araçlarla yapılan işlemleri bilmek
  • Finansal piyasaları analiz edebilme
Dersin İçeriği Finansal piyasalar, aracı kurumlar, para piyasaları, tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, türev piyasalarının işleyişi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve Kurumları Neden Öğrenmeliyiz? Ders kitabının ilgili bölümleri
2 Finansal Sisteme Genel Bir Bakış Ders kitabının ilgili bölümleri
3 Faiz Oranı Ne Demektir, Değerlemedeki Rolü Nedir? Ders kitabının ilgili bölümleri
4 Faiz oranları Neden Değişir? Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranlarını Nasıl Etkiler? Ders kitabının ilgili bölümleri
6 Finansal Piyasalar Etkin midir? Ders kitabının ilgili bölümleri
7 Ara Sınav
8 Finansal Kurumlar Neden Vardır? Ders kitabının ilgili bölümleri
9 Finansal Krizler Neden Meydana Gelir, Ekonomi için Neden Yıkıcıdır? Ders kitabının ilgili bölümleri
10 Merkez Bankacılığı ve Para Politikası Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Para Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
12 Tahvil Piyasası Ders kitabının ilgili bölümleri
13 Borsa Ders kitabının ilgili bölümleri
14 İpotek Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
15 Döviz Piyasası Ders kitabının ilgili bölümleri
16 Sunumlar
17 Genel Tekrar
18 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İlker Parasız, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek X
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126