ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezli)

Finans (Tezli) yüksek lisans programı  en az 120 AKTS'ye karşılık gelecek 5 seçmeli, 2 zorunlu ders ve tezden oluşmaktadır