ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezli)

Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, bu programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.