ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezli)

1 Finans ve Muhasebenin gerektirdiği teknolojiyi kullanma becerisini kazanmak.
2 Piyasa ve işletmelere dair bilgi ve raporları analitik olarak değerlendirebilmek ve elde ettiği sonuçlara göre hedef ve amaç belirlemek
3 Finans ve Muhasebeye özgü sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip olmak ve bu yeteneklerini mesleki ilişkilerinde etkili bir şekilde kullanmak.
4 Toplumsal ahlak ve iş etiği ile sosyal sorumluluk prensiplerine uygun davranmak.
5 Hayat boyu öğrenme yaklaşımını çevresel (teknolojik, politik, ekonomik, sosyo-kulturel, vb) değişikliklere sürekli olarak uyum sağlama amacıyla kullanmak.
6 İşletmenin dış kullanıcıları için gerekli olan finansal raporları hazırlamak ve tüm finansal raporları analiz edip yorumlayabilmek.
7 Ekip çalışması dahilinde sorumluluk almak ,eleştirel düşünmek ve sorun çözmede insiyatif kullanmak.
8 Finansal veriler ve maliyet verilerinden elde ettiği sonuçları yönetsel kararlarda kullanabilmek.
9 Ulusal ve küresel düzeyde sermaye ve para piyasalarında olan gelişmeleri takip etmek ,yorumlamak ve buna göre işletmeler için gerekli finansal kararları alabilmek.
10 Mevcuttaki ve yeni finansal araçlar hakkında bilgi sahibi olmak ve işletmelerdeki temel ve teknik analizleri gerçekleştirebilmek ve optimal yatırım kararları verebilmek
11 İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirebilmek ve bu riskleri minimize edecek önlemleri alabilmek.
12 Finans alanında gerekli hukuk bilgisine sahip olmak.