ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezli)

Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler mezun olabilmek için

  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmalıdırlar.
  • Tez çalışmasını tamamlamak ile yükümlüdürler.
  • Genel not ortalamaları ve en az BB olmalıdır.