AKTS - Risk Yönetimi

Risk Yönetimi (FNCE513) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Risk Yönetimi FNCE513 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. P. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; finansal krizlerin ve bu krizlerin sebebi olan piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk kavramlarının derinlikle incelenmesi ve bu risklerin yönetimine ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde oluşan Türkiye uygulamalarının paylaşılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ve ulusal finansal krizler inceleme ve sebeplerini değerlendirebilme
  • Piyasa riskini, faiz ve kur riski başlıkları altında ele alabilme bu risklerin Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları değerlendirebilme
  • Kredi riskini oluşturan işlemler inceleme ve Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları anlayabilme
  • Operasyonel riski oluşturan işlemler inceleme ve Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları anlayabilme
Dersin İçeriği Finansal risk ve riskin kaynakları; portföy riskinin hesaplanması ve yönetimi; kur, faiz ve kredi riski ve yönetimi, geleneksel risk yönetimi, risk yönetim araçları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Risk Yönetimine Genel Bakış Bölüm 1: Risk Yönetimi
2 Uluslararası Finansal Krizler Bölüm 2: Uluslararası Finansal Krizler
3 2000-2001 Türkiye finansal krizi Bölüm 2: Ulusal Finansal Krizler
4 Temel Risk Ölçüm Yaklaşımları Bölüm 8: Temel Risk Ölçüm Yaklaşımları
5 Piyasa Riski ve Yönetimi Bölüm 8: Temel Risk Ölçüm Yaklaşımları, ders notları
6 Piyasa Riski Yönetiminde Riske Maruz Değer Bölüm 9: Riske Maruz Değer (RMD) Nedir?
7 Genel tekrar ve soru çözümü
8 Ara sınav
9 Faiz Riskinde Değerleme Yöntemleri Ders Notları
10 Faiz Riski için Risk Ölçüm Yöntemleri Ders Notları
11 Basel Standartları ve Sermaye Yeterliliği Bölüm 3 Basel II : Uluslararası Finans Piyasalarına Entegrasyon, Ders Notları
12 Türk Bankacılık Sektörünün BASEL II Bölüm 4: Türk Bankacılık Sektörünün BASEL II’ ye Uyumu, Ders Notları
13 Kredi Riski ve Yönetimi Ders Notları
14 Karşıklar Kararnamesi ve Uygulaması Ders Notları
15 Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı Soru Çözümü
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Risk Yönetimi: Türkiye Finans Piyasalarında Entegre Risk Ölçüm Ve Yönetim Uygulamaları (2009), Doç. Dr. K. Evren Bolgün, M. Barış Akçay, Scala Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 2. Ders Notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek X
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 128