AKTS - Makroiktisat

Makroiktisat (ECON505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Makroiktisat ECON505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mustafa İsmihan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı makroiktisadın temel kavram ve kurumlarını orta düzeyde incelemek, tartışılan başlıca modelleri ele almak ve makroiktisadın davranışsal temellerini ortaya koymaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Makroiktisadın temel kavram ve kurumlarını tanımlayabilmek.
  • Makroiktisat modellerini uygulamakta deneyim kazanmak.
  • Makroiktisadın davranışsal temellerini açıklayıcı güce sahip olmak.
  • Makroiktisat konusunda bilimsel makaleleri okuyabilmek.
Dersin İçeriği Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Giriş Dornbusch&Fischer, Bölüm 1
2 Millî gelir muhasebesi Dornbusch&Fischer, Bölüm 2
3 Toplam arz ve talep Dornbusch&Fischer, Bölüm 5
4 Toplam arz: Ücretler, fiyatlar ve işsizlik Dornbusch&Fischer, Bölüm 6
5 Enflasyon ve İşsizliğin anatomisi Dornbusch&Fischer, Bölüm 7
6 Gelir ve harcama Dornbusch&Fischer, Bölüm 9
7 Para, faiz ve gelir Dornbusch&Fischer, Bölüm 10
8 Para ve maliye politikaları Dornbusch&Fischer, Bölüm 11
9 Ara Sınav
10 Uluslararası Bağlantılar Dornbusch&Fischer, Bölüm 12
11 Tüketim ve Tasarruf Dornbusch&Fischer, Bölüm 13
12 Yatırım harcamaları Dornbusch&Fischer, Bölüm 14
13 Para talebi Dornbusch&Fischer, Bölüm 15
14 Para ve kredi Dornbusch&Fischer, Bölüm 16
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer ve Richard Startz; Makroekonomi, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007
Diğer Kaynaklar 2. Mankiw, N. Gregory; Makroekonomi, Eflatun yayınevi, Ankara, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek.
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek.
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek.
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 76