AKTS - Yatırım Projelerinin Analizi

Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yatırım Projelerinin Analizi FNCE510 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin sermaye piyasasının işleyişini ve sermaye piyasası araçlarını anlamaları için gerekli teknik donanımın verilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yatırım projesi değerlemenin temel kavramlarını öğrenir.
  • Yatırım projesi hazırlama aşamalarını öğrenir.
  • Yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini kullanmayı öğrenir.
  • Yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini karşılaştırabilmeyi öğrenir.
Dersin İçeriği Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin hazırlanmasındaki temel analizler, projelerin değerlendirilmesi, proje değerlendirmedeki risk analizleri, diğer kârlılık ve ekonomik analizler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Temel Kavramlar HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 11-23)
2 Yatırımların sınıflandırılması, proje ve yatırım projesi kavramları, yatırım projelerinin önemi HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 24-30)
3 Yatırım projelerinin hazırlanma aşamaları, proje fikri ve ön inceleme, ön fizibilite etüdü HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 30-36)
4 Sistem yaklaşımı HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 37-44)
5 Yatırım Projelerinin hazırlanması HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 45-57)
6 Pazar araştırması, yatırım projelerinin talep tahmini. HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 59-68)
7 Arz ve Rekabet Analizi HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 69-76)
8 vize
9 Pazar büyüklüğünün tahmini HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 77-103)
10 Teknik analiz HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 117-137)
11 Teknik analiz HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 138-165)
12 Finansal analiz HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 165-189)
13 değerleme yöntemleri HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 189-200)
14 sunumlar
15 sunumlar
16 fianl

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof.Dr.Halil Sarıaslan Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değrlendirilmesi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek X
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128