AKTS - Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi

Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi (FNCE505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi FNCE505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Emine Ebru Aksoy
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer Sayar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı finansal piyasaların ve sermaye piyasalarının fonksiyonlarını ve yatırım ortamını anlatmaktır. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunan aracılar ile piyasada işlem gören finansal varlıklar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Menkul kıymetler ve portföy yatırımı analizini öğrenir
  • Hisse senedi değerlemesini öğrenir
  • Borçlanma araçlarının (tahvil, finansman bonosu) analizi hakkında bilgi sahibi olur
  • Temel portföy teorilerini ve bunların portföy oluşturma yönetimine olan sonuçlarını anlar
  • Portföy oluşturmayı ve portföyün analizini öğrenir
Dersin İçeriği Risk ve getiri, optimal portföy seçimi, varlık fiyatlama modelleri, türev finansal araçlar, optimal bir portföyün inşası ve yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yatırım ve yatırım çeşitleri , yatırımcının amacı ve yatırım yapılırken dikkate alınacak faktörler AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Sayfa 1-48)
2 Finansal pazarlar ve çeşitleri AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (sayfa 49-61)
3 Sermaye piyasasının fonksiyonları, Türkiye'de sermaye piyasasının gelişimi AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (sayfa 62-75)
4 Türkiye'de sermaye piyasası düzenlemeleri ve kurumları AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (sayfa 75-180)
5 Menkul kıymetlerin tanıtılması AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (sayfa 180-313)
6 Menkul kıymetlerin halka arzı ve borsada işlem görmesi AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (sayfa 314-345)
7 Ara Sınav
8 Menkul kıymetler piyasasında yatırım (hisse senedi, tahvil ve bunların türevleri) AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Sayfa 419-539)
9 Gerçek varlıklar piyasası, gayrimenkul piyasası ve kıymetli madenler piyasasında yatırım AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Sayfa 346-376)
10 Döviz piyasası ve para piyasasında yatırım AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Sayfa 377-418)
11 Getiri, risk ve çeşitlendirme AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.. (Sayfa 641-673)
12 Varlıkları fiyatlandırma modelleri AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Sayfa 710-728)
13 Portföy oluşturma stratejileri, teknik ve temel analiz AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Sayfa 593-639
14 Portföy yönetimi ve portföy performansının ölçülmesi AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.. (Sayfa 674-731)
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. AKSOY Ahmet, TANRIÖVEN Cihan (2014), Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek X
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 131