Seminer (FNCE500) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer FNCE500 0 0 0 0 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Elif Eşiyok
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bir araştırma konusu seçmek, ilgili verileri elde etme ve toplama, veri analizi yapma, rapor yazımı ve bir tez olarak sunumu.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel araştırma yöntemlerini kavradığını ve hem nicel, hem nitel araştırma yöntemlerini kullanabildiğini sergilemek
  • Farklı araştırma sorularına uygun teknikleri tanımlamak
  • Sosyal bilimlerde ilgili araştırma konularında çalışma için farklı teknik ve yöntemelrin kullanışlılığını ve uygunluğunu kritik olarak değerlendirmek
  • Bilimsel konuların iletişiminde bulunmak ve çalışma alanındaki bilginin gelişimini takip etmek
Dersin İçeriği Konu belirleme, literatür taraması, hipotez belirleme, analiz etme, sonuçları yorumlama ve raporlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Araştırma Stratejileri Ders Kitabı, Bölüm 1
2 Araştırma Tasarımalrı Ders Kitabı, Bölüm 2
3 Nicel Araştırmanın Doğası Ders Kitabı, Bölüm 6
4 Örnekleme Ders Kitabı, Bölüm 7
5 Yapılandırılmış Mülakat Ders Kitabı, Bölüm 8
6 Bireysel Doldurmalı Soru Formları Ders Kitabı, Bölüm 9
7 Soru Sormak Ders Kitabı, Bölüm 10
8 İçerik Analizi Ders Kitabı, Bölüm 12
9 İkincil Analiz ve Resmi İstatistikler Ders Kitabı, Bölüm 13
10 Nitel Veri Analizi Ders Kitabı, Bölüm 14
11 Nitel Araştırmanın Doğası Ders Kitabı, Bölüm 16
12 Etnografi ve Katılımcı Gözlemi Ders Kitabı, Bölüm 17
13 Sosyal Araştırma Yazımı Ders Kitabı, Bölüm 27
14 Araştırma Projesi Yürütme Ders Kitabı, Bölüm 27
15 Ödev sunumları
16 Ödev sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bryman. 2008. Social Research Methods: 3e, Oxford University Press, USA
Diğer Kaynaklar 2. Uma Sekaran and Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Edition
3. Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri cilt 1-2. Ankara: Yayınodası

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 30
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek.
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek.
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 2 33 66
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 128