AKTS - Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi (ISL507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi ISL507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin finansal tabloları analiz ederek, yorum yapabilmesini sağlayabilmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal Tabloları analiz edebilme ve yorumlayabilme beceresini geliştirmek
Dersin İçeriği Mali tabloların analiz yorumu, karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Tablolar Analizine Giriş Kaynak kitabın ilgili sayfaları
2 Temel Finansal Tabloların Tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
3 Nakit Akım Tablosunun Tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
4 Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esasların Belirlenmesi Kaynak kitabın ilgili sayfaları
5 Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerine Etkileri Kaynak kitabın ilgili sayfaları
6 Örnek alıştırmaların uygulanması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
7 Ara Sınav
8 Analize Giriş Kaynak kitabın ilgili sayfaları
9 Analiz tekniiklerinin tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
10 Dikey Analize İlişkin Uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
11 Yatay ve Trend Analize İlişkin Örnek Uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
12 Oran analizi tekniğinin tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
13 Oran analizine tekniğine ilişkin örnek uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
14 Oran analizine tekniğine ilişkin örnek uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
15 Katma değer tablosunun tanıtılması ve örnek uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof.Dr. Aydın Karapınar, Doç. Dr. Figen Zaif; Finansal Analiz, Gazi Kitapevi, Ankara 2009
Diğer Kaynaklar 2. Prof. Dr Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Nejat Tenker "Mali Tablolar ve Finansal Tablolar Analiz Teknikleri" , Gazi Kitapevi, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum 3 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek.
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek.
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek.
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 136