ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezli)

Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması

ALES'ten  minimum 55 puan almış olması

Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.