ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezsiz)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Business Administration) almaya hak kazanırlar.